Informatie Academie van start

Beeld: Robert Tjalondo

Op initiatief van regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond, is de Informatie Academie opgericht. De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken is nauw betrokken bij de totstandkoming van de Informatie Academie. Vooral bij de invulling van de agorafunctie en het betrekken van het maatschappelijke middenveld inclusief de vraagarticulatie op relevante maatschappelijke vraagstukken kan en wil de coalitie een belangrijke rol spelen.


Tijdens de Open Donderdag van 14 december was de aftrap gegeven van de Informatie Academie. De partijen die het initiatief zijn gestart, waaronder de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, hebben een intentieverklaring ondertekend. De onthulling van het bord met de handtekeningen vormde de symbolische officiële start van de Informatie Academie als laagdrempelige netwerkorganisatie.


Samenwerken voor een responsieve overheid

De Informatie Academie fungeert als aanjager en facilitator door te bundelen, benutten en versterken wat er al is. Er gebeurt al veel op het vlak van informatie, overheid, onderwijs en onderzoek. Tegelijk is het digitale i-vakgebied jong, complex en deels verwaarloosd. De ontwikkelingen gaan steeds sneller en de druk op goede, transparante informatie neemt toe.


De Informatie Academie is een unieke samenwerking die andere kennisplatformen ontsluit en verbindt. Het streven van de Informatie Academie is een bijdrage te leveren aan een proactieve, responsieve overheid waarbij de informatiepijler op orde en toekomstbestendig is en i-vragen snel en kwalitatief hoogwaardig worden beantwoord. Waar op basis van informatie en kennis opgavegericht en grenzeloos wordt samengewerkt, sturing plaatsvindt en besluiten worden genomen.


Betrokken partijen

De betrokken partijen verklaren dat zij zich hiervoor inspannen door open samen te werken, binnen de grenzen van ieders taak en mogelijkheden. Onderstaande organisaties hebben de intentieverklaring op 14 december ondertekend:

 • Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding
 • Alliantie Digitaal Samenleven
 • Delft Digital Ethics Centre
 • Digicampus
 • Doc-Direct
 • Grenzeloos Samenwerken
 • i-Partnerschap
 • Leerhuis
 • Maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken
 • Nationaal Archief
 • Open Overheid
 • Regeringscommissaris Informatiehuishouding
 • Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie
 • Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding
 • TUDelft – The Hague


Laagdrempelige netwerkorganisatie

De Informatie Academie is een veranderbeweging en een overkoepelend platform voor kennis. We starten als laagdrempelige netwerkorganisatie en werken toe naar een (inter)nationaal toonaangevend instituut en kennisplatform. Middels kennisontwikkeling, -deling en -borging van het i-vakgebied draagt de Informatie Academie bij aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Door de sector, voor de overheid. Dit gebeurt langs drie pijlers:

 • netwerkverbinding (‘agora’)
 • onderzoek en innovatie
 • onderwijs en borging

Meer informatie: www.rcihh.nl/speerpunten/informatie-academie