voorwoord

Twee jaar maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Sinds de aftrap van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken in 2021, is er veel in gang gezet en bereikt. Zo vormen de thema’s van het manifest Over Informatie Gesproken de basis voor het Actieplan Open Overheid 2023-2027.


In deze derde editie van het e-magazine Over Informatie Gesproken, vertellen Marieke Schenk en Floortje Fontein over het actieplan. “Een opvallend punt is de intensieve samenwerking met het maatschappelijk middenveld. Vijf van de 17 acties zijn afkomstig van die maatschappelijke coalitie, dat is een aanzienlijk deel.”


Jacqueline Rutjens, mede-oprichter van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken, heeft het Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Rijksoverheid 2024-2025 opgeleverd. Het Actieplan Open Overheid is daar een onderdeel van. “Mooi dat er een actiepunt is opgenomen over het expliciet maken van informatiebehoefte en -protocollen, en daarover te spreken met journalisten, burgers en wetenschappers. Het is niet toevallig dat de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken heet.”


Dat het manifest als leidraad is overgenomen in het Actieplan Open Overheid, bevestigt volgens coalitievoorzitter Frank van Ierssel en kerngroeplid Guido Enthoven de toegevoegde waarde van de coalitie. “We hebben nu een vehikel waar we onze ideeën kunnen laten landen en verder uitbouwen.” In het dubbelinterview leest u over behaalde resultaten en de doelen voor 2024. “Er zit een waanzinnige denkkracht in deze coalitie en die krachten bundelen en de samenwerking met andere partijen opzoeken is belangrijk.”


In het interview met regeringscommissaris Informatiehuishouding Arre Zuurmond komen zeven position papers aan bod. Die heeft hij laten opstellen om – samen met zijn eindrapportage – in februari aan het demissionaire of nieuw aangetreden kabinet te overhandigen. Zuurmond noemt de position papers “een eerste schot”. “Ik geloof niet in pure conceptuele bellenblazerij, maar in ‘reflection in action’. Dus, laten we starten met een proces om samen de goede antwoorden te vinden. Want alleen als we dat doen, krijgen we de responsieve overheid die we nastreven.”


Op de website van overinformatiegesproken.nl blijft u op de hoogte van alle activiteiten.