voorwoord

Plan van Aanpak Informatiebeveiliging 2.0 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe visie en strategie op cybersecurity ontwikkeld, gericht op de operationele veiligheid. Het idee erachter: een cyberaanval is niet tegen te houden met alleen defensieve maatregelen. De kern van de visie is dan ook dat JenV integraal zicht wil hebben op het dreigingslandschap, risico’s tot een aanvaardbaar niveau wil reduceren en klaar wil zijn voor aanvallen. Daarvoor wil het departement de detectie en respons op orde hebben, in staat zijn om de schade te beperken en zich zo snel mogelijk te herstellen van een aanval.


Het Plan van Aanpak Informatiebeveiliging 2.0 is dan ook veelomvattend. Met aandacht voor de medewerkers via het programma Weerbaar JenV, de doorontwikkeling van het centrale SOC-JenV, de toevoeging van governance, risk & compliance-tooling, aandacht voor de technische dimensie van privacy, en de trusted cloud als verlengstuk van de eigen ICT-infrastructuur. Zodat er één front wordt gevormd tegen de almaar toenemende cyberdreigingen.


Deze special is gerealiseerd door iBestuur in samenwerking met Future Lab.

Uitgave van iBestuur in samenwerking met het ministerie van JenV.


Deel dit magazine: