Nieuwe functies

Een nieuwe overheidsorganisatie kan gepaard gaan met nieuwe functies. Dit zijn de voorbeelden uit het rapport Future Lab.

Beeld Reframing Studio

De digiminimalist ...

... helpt kenniswerkers binnen de overheid op een doelbewuste manier om te gaan met digitale overvloed

De datahoeder ...

... houdt toezicht op de kwaliteit en houdbaarheid van data die in het beheer van het Rijk zijn en adviseert de Kamer op beleid

De dataprototyper ...

... onderzoekt de consequenties van datagedreven werken en complexe algoritmen door te experimenteren en te leren van prototypen

De beleidsarcheoloog ...

... maakt steeds nieuwe doorsneden door het data-erfgoed en reconstrueert telkens opnieuw de geschiedenis

De beleidsbiograaf ...

... volgt de ontwikkeling

van nieuw beleid en zorgt dat

dat proces op een duidelijke en

bruikbare manier wordt vastgelegd

De zwermfacilitator ...

... weeft netwerken van mensen en machines aan elkaar en onderhoudt de verbindingen gedurende de doorlooptijd van projecten

De verhaalhaler ...

... komt namens de samenleving op voor de informatierechten van burgers

De verbeeldenker ...

... maakt de abstracte, technische relatie tussen burger en overheid concreet door deze te verbeelden

De rijksscenarist ...

... heeft als taak de grote verhalen voor de toekomst inleefbaar te maken in verhalen, film en games

Deel dit artikel: