Breda is weer een stukje inclusiever

Brabantse gemeente pioniert met Beter Bereikbaar Applicatie

Breda beet het spits af met een inmiddels met prijzen omhangen applicatie om de toegankelijkheid van de stad voor mensen met een beperking te verbeteren. De Beter Bereikbaar Applicatie (BBA), ook in gebruik bij evenementen, is samen met de bouwer doorontwikkeld.

Tekst: PIETER VAN DEN BRAND BEELD: BREDATa/SHUTTERSTOCK

Zo’n drie jaar terug lanceerde de Brabantse gemeente haar digitale masterplan Bredata. Een van de ambities: met de inzet van nieuwe technologieën en de groeiende hoeveelheid real-time data de kwaliteit van leven van de mensen in de stad vergroten. Een van de vragen was hoe digitalisering bij kon dragen aan een prettiger bezoek aan de binnenstad voor mensen met een beperking. “Mensen met een beperking worden vaak vergeten,” vertelt programmamanager Software Kees Kerstens van Bredata, “maar Nederland breed praat je wel over twee miljoen mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Zelf is deze groep aarzelend om naar de binnenstad te komen. Veel voorzieningen zijn moeilijk toegankelijk. Kunnen ze wel op tijd een geschikt toilet vinden? We willen hen zoveel mogelijk faciliteren om deze onzekerheid wegnemen.”


Technologie

De wens werd neergelegd in een Europese aanbesteding. Een bijkomende ambitie van Bredata is nadrukkelijk de markt bij het oplossen van maatschappelijke problemen te betrekken. “We hadden nog geen concrete technologie voor ogen,” zegt Kerstens. “Het was een open aanbesteding waarop bedrijven met eigen ideeën in konden schrijven.


De keuze van de gemeente viel op ePublic Solutions, dat meedong met het idee om de informatie­voorziening voor mensen met een beperking te verbeteren. Doordat ze hun route thuis al vastleggen, kunnen ze onprettige verrassingen vermijden. Het bedrijf heeft zelf een applicatie ontwikkeld om de informatie­voorziening rond evenementen te verbeteren. De ‘Beter Bereikbaar Applicatie’ (BBA) biedt een interactieve kaart met nuttige praktische informatie, van AED’s tot openbare toiletten. De BBA is geen app, de kaart is bedoeld om bijvoorbeeld op websites te plaatsen.

Met nieuwe technologieën en real-time data de kwaliteit van leven van de mensen in de stad vergroten

Breda Gelijk, een lokaal platform voor mensen met een beperking, voorzag in een expertgroep van gebruikers.

Expertgroep

De applicatie werd door gemeente en GovTechbedrijf gezamenlijk doorontwikkeld voor de beoogde doelgroep. Breda Gelijk, een lokaal platform voor mensen met een beperking, voorzag in een expertgroep van gebruikers. “Met deze groep maakten we een rondje door de stad, gewoon om te zien waar zij zowel fysiek als niet-fysiek zoal tegenaan lopen. Dan gaan je ogen wel open,” blikt Kerstens terug. “Hekjes die midden op de stoep staan, doorgangen zo smal dat er geen rolstoel doorheen kan en vaak ontoegankelijke wc’s. Hun feedback was voor ons cruciaal. Door de bril van de gebruiker konden we zien waar behoefte aan was.”


Open data

Voor de benodigde data in de app is een koppeling met de open databronnen van Breda gemaakt. De gemeente heeft hierin onder meer locaties van toiletten, fietsenstallingen, drinkwaterpunten en rustbankjes op een rij staan. Dat zijn algemeen beschikbare data, die niet in kaartenapps als Google Maps zijn terug te vinden. “Natuurlijk staan daar wel openbare toiletten op, maar bij de open databronnen weten we zeker dat ze betrouwbaar zijn,” zegt projectleider Mattijn Buitenwerf van ePublic Solutions.


“De hoeveelheid data die we vanuit de gemeente kunnen ontsluiten is groeiende. Dat geldt ook voor data die real-time beschikbaar zijn. Zo zijn we nu bezig om te kijken of we de drukte in de stad in de BBA weer kunnen geven. Google Maps doet dat ook, maar ook hier gaan we liever uit van de sensoren van de gemeente.” Binnenkort worden alle gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad van een sensor voorzien. Dat maakt het mogelijk in de BBA ook zichtbaar te maken welke plekken vrij zijn.

Binnenkort worden alle gehandicaptenparkeerplaatsen in de stad van een sensor voorzien

Evenementen

De applicatie werd beproefd tijdens een aantal evenementen waarop grote aantallen mensen op de been zijn, waaronder de Vuelta in 2022 en Koningsdag vorig jaar april. Tijdens het carnaval in februari is de applicatie zo’n 22 duizend keer geraadpleegd. De gemeente wil de BBA ook inzetten tijdens Breda Live in juli, een tweedaagse happening waar per dag zo’n 50 duizend bezoekers op afkomen.


“We zien dat de applicatie goed bij de evenementenorganisaties wordt gewaardeerd,” zegt Kerstens. “Je faciliteert er immers niet alleen mensen met een beperking mee, iedere bezoeker heeft behoefte aan dit soort informatie. Ook mensen die van buiten Breda komen, kunnen met de applicatie hun weg vinden in de stad.” In de applicatie is een zelfservice-portal ingericht waarin organisaties een kaart voor hun eigen evenement kunnen maken, om deze op de eigen website te zetten.

Waardering

De BBA kreeg september vorig jaar een plek in de top 10 van beste overheidsinnovaties. In november werd de applicatie tijdens de World Expo in Barcelona verkozen tot het beste inclusiviteitsproject in de wereld. Ook ’s-Hertogenbosch, Eindhoven en Tilburg zijn met de BBA aan de slag. Met de andere grote Brabantse steden is een innovatieverband ingericht.

Deel dit artikel: