‘Het is zaak om de digitale versnelling vast te houden’

Volgens de deelnemers aan het iBestuur Thuisdebat Special heeft de coronacrisis niet alleen geleid tot veel persoonlijk leed, grote financiële schade en andere ellende, maar heeft het ook positieve dingen opgeleverd. Zoals de digitale versnelling binnen de samenleving en de overheid met name. Nu is het zaak om niet terug te vallen in oude patronen, maar de versnelling vast te houden.

Door Frits de Jong

Beeld Shutterstock/iBestuur

Deelnemers iBestuur Thuisdebat:

  • Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving bij de VNG
  • Bas den Hollander, directeur Directie Digitale Overheid, Ministerie van BZK
  • Jos de Groot, directeur Digitale Economie, Ministerie van EZK
  • Onder leiding van Jan van Ginkel, concerndirecteur bij de provincie Zuid-Holland

De coronatijd heeft een aantal dingen helder gemaakt. Zo zijn er de afgelopen maanden binnen de overheid, het bedrijfsleven en kennisinstituten flinke slagen gemaakt met betrekking tot digitalisering. “De crisis heeft veel kansen naar boven gehaald en die moeten we uitnutten.” Dat vonden ook de deelnemers aan het Thuisdebat: Bas den Hollander, directeur Directie Digitale Overheid, Ministerie van Binnenlandse Zaken; Nathan Ducastel, directeur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur VNG Realisatie en Jos de Groot, directeur Digitale Economie, Ministerie van Economische Zaken. Volgens Den Hollander wordt er binnen de overheid al jaren gepraat over een aantal zaken, bijvoorbeeld over het spreiden van de pieken over de spitsen of het meer thuiswerken, maar eigenlijk is dat nooit tot een implementatie gekomen. “De coronacrisis heeft er onder meer toe geleid dat we in snel tempo het thuiswerken voor een erg grote groep mensen mogelijk hebben gemaakt.”


Ook Jos de Groot ervaart dat de coronacrisis ervoor heeft gezorgd dat er (binnen de samenleving/de overheid) dingen kunnen waarvan tot voor kort gedacht werd dat die niet mogelijk waren. “Zoals het bedrijfsleven dat laptops beschikbaar stelt voor het onderwijs.” Volgens De Groot is de uitdaging om dat gevoel en beeld vast te houden en verder uit te bouwen. “Daarbij moeten we niet alleen kijken naar het fundament van de digitalisering, dus ook de randvoorwaarden (zoals cyberweerbaarheid, privacywaarborg) goed op orde te brengen, maar ook via in de samenwerking met andere departementen, het bedrijfsleven en kennisinstellingen kijken hoe die stap verder is te zetten.”


Samenwerken (dat ook goed tot uiting komt bij de totstandkoming van het iBestuur Congres 2020) is ook het woord dat bij Nathan Ducastel opkomt als hij kijkt naar de gevolgen van de coronacrisis. “Kijk bijvoorbeeld naar zo’n Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) of naar de spoedwet digitale besluitvorming. “Door samen te gaan zitten met professionals op het gebied van uitvoering, juridica, geld en beleid én politieke inzichten, zijn we de afgelopen maanden in staat geweest om mooie dingen maken te maken die uitvoerbaar blijken en werken. Ik denk dat we dát vooral moeten meenemen en richting de toekomst moeten vasthouden. Die mate van samenwerking en die integraliteit in het vinden van oplossingen is, denk ik, essentieel voor de komende jaren.”

Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat dingen kunnen waarvan tot voor kort gedacht werd dat die niet mogelijk waren