programma

Voor het iBestuur Congres 2023 hebben twintig overheids- en marktpartijen ook dit jaar de handen ineengeslagen om onder het thema ‘De Verbeelding’ een boeiend programma te organiseren, waarbij maatschappelijke opgaven en de rol van digitalisering centraal staan.


In meer dan dertig break-out sessies en een plenair programma werken bestuurders uit overheid, markt, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap samen aan digitaliseringsoplossingen die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke opgaven die er liggen. Vanuit de initiatiefnemers zijn daarvoor concrete challenges aangedragen die tijdens het congres uitgewerkt worden.

Programma in vogelvlucht

 • 10.30 - 11.00 uur: Plenaire opening
 • 11.15 - 12.00 uur: 1e ronde break-out sessies
 • 12.00 - 13.15 uur: Lunch
 • 13.15 - 14.00 uur: Plenair verbeeldingsdebat
 • 14.15 - 15.00 uur: 2e ronde break-out sessies
 • 15.00 - 15.30 uur: Pauze
 • 15.30 - 16.15 uur: 3e ronde break-out sessies
 • 16.30 - 17.00 uur: Plenaire afsluiting
 • 17.00 - 18.00 uur: Netwerkborrel

Plenair

Dit jaar ligt de nadruk van het congres op deelname op de locatie. Echter een deel zal via een livestream te volgen zijn. In augustus is hier meer informatie over te vinden op www.ibestuurcongres.nl.


ijdens het plenaire debat in de middag schuiven onder anderen aan tafel Alexandra van Huffelen (staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering), Reinier van Zutphen (Nationale Ombudsman), Marleen Stikker (oprichter van Waag) en Nitesh Bharosa (Professor Gov Tech aan de TU Delft).


Het dagprogramma wordt plenair ludiek afgesloten, daarover later meer.

Break-out sessies

 • De ruimtelijke opgave in digitaal perspectief; vanuit de virtual boardroom kijken naar de ruimtelijke puzzel
 • Tijdreizen naar onze digitale samenleving in 2040
 • Hoe draagt gegevensdeling bij aan het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven?
 • De inwoner van morgen: Centraal
 • Kom kennismaken met Sammie: de AI-assistent die helpt bij de stikstofuitdaging!
 • Baas in eigen cloud!
 • Van pijnlijke informatieverwarring naar een alerte en responsieve overheid!
 • Samen ontsnappen uit de IT-gevangenis
 • Naar proactieve dienstverlening door verantwoord datagebruik; maar hoe?
 • Kan deze informatie weg?
 • Doelgericht digitaliseren: voorspellen op basis van data
 • Generatieve AI kan leiden naar de superslimme samenleving

  En nog veel meer….

  Enkele sprekers zijn:

  Ronald Barendse, Britt van den Berg, Saskia Bruines, Rian van Dam, Hind Dekker-Abdulaziz, Angeline van Dijk, Nathan Ducastel, Erik Fledderus, Marijn Fraanje, Jan van Ginkel, Pieter Heiliegers, Ingrid Hoogstrate, Alexandra van Huffelen, Charles Jeurgens, Linda Kool, Dick Ottevanger, Ron Roozendaal, Nicole Stolk-Luyten, Kees Verhoeven, Arno Visser, Marieke van Wallenburg, Harm van de Wetering, Larissa Zegveld, Arre Zuurmond

  iBestuur Congres 2023 is een initiatief van:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
  • Interprovinciaal Overleg (IPO)

  Publieke partners:

  Private partners:

  Deel dit artikel: