voorwoord

iBestuur Congres 2023: ‘De Verbeelding’

Over ruim twee maanden alweer vindt het iBestuur Congres 2023 plaats. Bijna twintig overheids- en marktpartijen hebben de handen ineengeslagen om een boeiend programma te organiseren. Het thema dit jaar: ‘De Verbeelding’. Tijdens het plenaire programma nemen onder andere staatssecretaris Alexandra van Huffelen, ombudsman Reinier van Zutphen, Marleen Stikker en Nitesh Bharosa deel deel aan het ‘Verbeeldingsdebat’.

Op het congres werken bestuurders uit de overheid, markt, maatschappelijke organisaties, onderwijs en wetenschap samen aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven waar wij allen voor staan. Door onze verbeeldingskracht te gebruiken, ontstaan nieuwe inzichten over de digitale transformatie van de overheid. Door creativiteit en vernieuwing te stimuleren, kunnen we ervoor zorgen dat de digitalisering van de overheid niet alleen efficiënter, maar ook meer dienstverlenend en inclusiever wordt.


We kijken vooruit: wat verwachten we van een betrouwbare overheid? Hoe bewaken we de menselijke maat? En hoe helpt digitalisering ons om de overheid beter te organiseren? Door te verbeelden kunnen we onszelf voorbereiden en de juiste stappen zetten. Niet alleen met het oog op de toekomst, maar ook in het hier en nu.

In dit iBestuur Congres e-zine neemt een aantal congresdeelnemers en -partners ons alvast mee in hun verbeelding. Wordt vervolgd op 13 september!


U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Nog geen uitnodiging ontvangen? Meld u zich aan via www.ibestuurcongres.nl/2023/aanmelden.

Woensdag 13 september 2023

Fokker Terminal, Den Haag

Op locatie van 10.30 - 18.00 uur

Beperkt aantal sessies online

Voor bestuurders en beslissers van overheid en partners

Het iBestuur Congres is een initiatief van: Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat | Ministerie van Justitie en Veiligheid | Interprovinciaal Overleg


Het iBestuur Congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Publieke partners: Forum Standaardisatie | Gemeente Den Haag | ICTU | TNO & TNO Vector | I-Partnerschap | Rijkswaterstaat | Nationaal Archief


Private partners: Capgemini | Centric | IBM | Netcompany | Google Cloud | Salesforce AWS | Ordina