Arre Zuurmond regeringscommissaris Informatiehuishouding 

Arre Zuurmond regeringscommissaris Informatiehuishouding 

Arre Zuurmond is sinds 1 januari de allereerste regeringscommissaris Informatiehuishouding. Zijn opdracht: het op orde brengen van de informatiehuishouding van de overheid. Zuurmond neemt onder meer het voortouw in het opbouwen en in stand houden van politiek en bestuurlijk draagvlak voor het programma Open op Orde. Maar vooral ook wil hij een verbinder zijn tussen de veelheid aan partijen – binnen én buiten de overheid – die bij moeten dragen aan een overheidsinformatiehuishouding die werkt voor de samenleving.


Zuurmond is de afgelopen acht jaar ombudsman geweest voor de metropoolregio Amsterdam. Dit lag in het verlengde van zijn werkzaamheden voor de mede door hem opgerichte Kafkabrigade. Van 2002 tot 2011 was hij bijzonder hoogleraar ICT en de toekomst van het Openbaar Bestuur aan de Rijksuniversiteit Leiden, en universitair hoofddocent aan de TU Delft. Ook was hij medeoprichter en partner van adviesbureau PBLQ Zenc.

Doe actief mee in de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Podcastserie Over Informatie Gesproken

Doe actief mee in de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Het herstellen van de informatierelatie tussen overheid, markt en burger. Waarbij de mens centraal staat in de informatiehuishouding. Dát is de ambitie van de nieuwe maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken.

Wil je meehelpen om de informatiepositie van burgers blijvend te verbeteren met kennis, instrumenten en duurzame oplossingen? Meld je dan aan via het reactieformulier op www.overinformatiegesproken.nl. Er is volop ruimte voor mensen met goede ideeën.

Podcastserie Over Informatie Gesproken

Informatie is een onmisbare grondstof voor de samenleving. Helemaal nu deze steeds meer digitaal wordt ingericht. Die digitale samenleving vraagt meer dan ooit dat informatie beschikbaar, bruikbaar, betrouwbaar en transparant is. Dat geldt voor informatie van zowel overheden, bedrijfsleven als maatschappelijke organisaties.

Maar hoe staat het nu eigenlijk van de informatiehuishouding van deze organisaties? En wat is de maatschappelijke noodzaak van een goede informatiehuishouding? Over deze en andere onderwerpen rondom informatiehuishouding gaan diverse betrokkenen het gesprek in de podcastserie Over Informatie Gesproken. Elke podcast duurt circa 45 minuten en is te beluisteren via SoundCloud: soundcloud.com/search?q=iBestuur.

De podcastserie Over Informatie Gesproken is een initiatief van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en iBestuur.