voorwoord

Samen het tij keren

“Als er iets goed misgaat bij de overheid is vaak een haperende informatievoorziening een van de belangrijkste oorzaken”, zegt RDDI-directeur Jacqueline Rutjens. Het op orde brengen van de informatiehuishouding van de overheid is dus hoofdzaak. Maar geen gemakkelijke hoofdzaak; alleen al het in kaart brengen van de afzonderlijke huishoudens van departementen en uitvoeringsorganisaties nam jaren in beslag. Maar aan de hand van het actieplan Open op Orde begint het tij langzaam te keren. Zoals bij de informatievoorziening voor de Parlementaire Enquête Groninger Aardgaswinning door EZK. "We gaan nooit meer terug naar de karrenvrachten papier," was het voornemen en dat is gelukt. En we hebben met Arre Zuurmond een regeringscommissaris Informatiehuishouding die weet hoe vreselijk het mis kan gaan als de informatierelatie tussen overheid en burgers slecht is. In dat licht is ook de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken opgericht: “Want we moeten het mét elkaar doen,” benadrukt coalitievoorzitter Eppo van Nispen tot Sevenaer.