voorwoord

Vooruitblik op het iBestuur Congres 2024

Op woensdag 11 september 2024 organiseren we weer het jaarlijkse iBestuur Congres, waar bijna twintig overheids- en marktpartijen een inspirerend programma hebben samengesteld. Dit jaar op een nieuwe locatie, het nieuw verbouwde NBC Congrescentrum in Nieuwegein.

Het thema dit jaar is De Verdieping. Verdieping van onderwerpen die essentieel zijn voor de toekomst van onze digitale samenleving.


We richten ons op verschillende thema’s. Allereerst het verbeteren van de dienstverlening, met als doel een veilige en inclusieve overheid te creëren die luistert naar haar burgers. Ook verdiepen we ons in de impact van AI en algoritmes op onze democratische waarden, en we onderzoeken hoe technologie kan bijdragen aan meer transparantie en eerlijkheid. We besteden aandacht aan de weerbaarheid van onze organisaties en samenleving tegen digitale bedreigingen en het bevorderen van brede welvaart door middel van open data en innovatieve technologieën. Met dit katern maken we u vast attent op een aantal concrete vraagstukken. Kijk op onze website voor een actueel overzicht van het programma.


Nieuwsgierig geworden? Het iBestuur Congres 2024 nodigt u uit tot verdieping, zowel qua inhoud als met uw collega’s. Naast een gevarieerd programma met vooraanstaande sprekers uit verschillende sectoren, biedt het congres volop gelegenheid om in contact te komen met i-bestuurders uit de overheid, onderwijs en wetenschap en de IT-sector om kennis uit te wisselen, nieuwe inzichten op te doen en nieuwe contacten te leggen.

Verzeker u van een plek op het congres en meld u aan via de website. We richten ons op bestuurders van de verschillende overheden en ook op de bestuurders van de toekomst, beleidsmakers met een focus op het i-domein, relevante private partners en wetenschap en onderwijs.


We kijken ernaar uit u te verwelkomen op het iBestuur Congres 2024!

Voor meer informatie: www.ibestuurcongres.nl


Alet de Mol van Otterloo (projectleider) en Frits Bussemaker (programmamanager)

Datum: Woensdag 11 september 2024

Locatie: NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Het iBestuur Congres is een initiatief van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat Ministerie van Justitie en Veiligheid | Vereniging van Nederlandse Gemeenten | Interprovinciaal Overleg


Het iBestuur Congres wordt mede mogelijk gemaakt door:

Publieke partners: Forum Standaardisatie | ICTU I-Partnerschap | Kadaster Ministerie van IenW | Nationaal Archief Provincie Zuid-Holland


Private partners: Capgemini | Centric | Google Cloud | IBM | KPN | Microsoft | Netcompany | Ordina (a Sopra Steria company) | Salesforce | SAS | TCS