Pilot actieve openbaarheid EZK

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is het afgelopen jaar enkele pilots gestart op het gebied van actieve openbaarheid. De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) is een uitvoeringsorganisatie van EZK. Het informeert buitenlandse bedrijven over het Nederlandse investeringsklimaat en ondersteunt hen bij het openen van een Nederlandse vestiging. Jaarlijks worden zo honderden bedrijven geholpen om zich in Nederland te vestigen. Dat is goed voor duizenden extra banen en miljarden euro’s aan investeringen in de Nederlandse economie.

Beeld Shutterstock

Het werk van de NFIA staat tegenwoordig steeds meer in de maatschappelijke belangstelling, zowel van de zijde van de Tweede Kamer als van  onderzoeksjournalisten. De huidige informatie op de website van NFIA is met name gericht op het bedienen van buitenlandse bedrijven die overwegen in Nederland te investeren. Minder aandacht is er tot dusver geweest voor het bedienen van Nederlandse Kamerleden, journalisten of NGO’s die bezorgd of kritisch zijn over het Nederlands vestigingsbeleid, zeker wanneer het fiscaliteit betreft. Het afhandelen van Wob-­verzoeken en Kamervragen kost steeds meer tijd.


Vanuit deze achtergrond is een pilot gestart op het gebied van actieve openbaarheid. Dat vergt een zekere balanceerkunst, omdat vertrouwelijkheid van groot belang is in de besprekingen met bedrijven. Zij willen niet dat bedrijfsvertrouwelijke – vaak beurs­gevoelige – informatie over potentiële investeringsprojecten openbaar wordt. Daarnaast opereert de NFIA in een context van ‘beleidsconcurrentie’ met buitenlandse zusterorganisaties in West-Europa.

De doelstelling voor de pilot is:

  1. Informatie over het werk van NFIA voor politici en journalisten beschikbaar stellen.
  2. Helderheid scheppen over verantwoordelijkheden van NFIA (zo is EZK verantwoordelijk voor het vestigingsklimaatbeleid en niet NFIA).
  3. Het terugbrengen van het aantal Wob-verzoeken en Kamervragen op het terrein van NFIA.

INFORMATIECATEGORIEËN NFIA

In samenspraak met betrokken ambtenaren van de EZK-beleidsdirectie, CIO-Office en NFIA is een scan gemaakt van informatiecategorieën. Vervolgens is een afweging gemaakt van de mogelijkheden en onmogelijkheden van actieve openbaarheid per categorie. Daarbij was er ook aandacht voor de vraag of reeds openbare informatie wel vindbaar is voor de doelgroep. Dit resulteerde in het schema rechts. Inmiddels zijn de eerste categorieën informatie actief openbaar gemaakt op Rijksoverheid.nl. De komende tijd zullen ook andere genoemde categorieën actief openbaar gemaakt worden.

Vertrouwelijkheid van groot belang in besprekingen met bedrijven

Een voorbeeldscan van informatiecategorieën en (on)mogelijkheden van actieve openbaarheid.