Webinar 1: Aansluiten op PLOOI

Als projectleider aansluiting op PLOOI vertelt Jelle Verburg over de voortgang van organisaties en afdelingen die momenteel aansluiten op PLOOI. Ook laat hij door middel van een korte demonstratie zien hoe het aansluiten op PLOOI eruitziet. Vervolgens vertelt Maurice Veldhoven (CIO-adviseur bij OCW) over zijn ervaringen vanuit RCE met het aansluiten op PLOOI. Na deze presentaties kunnen deelnemers aan de hand van een beslisboom bepalen welke stappen zij het beste kunnen zetten om aan te sluiten op PLOOI.

Webinar 2: Duidelijk schrijven

De Direct Duidelijk Brigade is een netwerk voor en door ambtenaren die elkaar vrijwillig helpen met duidelijke en toegankelijke communicatie. Tijdens deze webinar vertellen brigadeleider Kay Bemelen en Wouter Jongepier over het belang van duidelijke communicatie vanuit de overheid, wordt er een (on)duidelijke taalquiz gespeeld en krijgen de deelnemers van de webinar concrete schrijftips waar zij direct mee aan de slag kunnen.

Webinar 3: Ervaringen uit de praktijk

Tijdens deze webinar vertellen drie partijen in een pitch van vijf minuten over hun belangrijkste leerpunt in het proces van het actief openbaar maken van informatie. Tijmen Vierstra (senior beleidsmedewerker EZK) deelt zijn ervaringen vanuit het NFIA waar er in een pilot gericht is gewerkt aan het in kaart brengen van de verschillende informatiecategorieën, gevolgd door een afweging welke informatie zich wél en welke informatie zich niet leent voor actieve openbaarmaking. Peter de Groot (programmamanager VWS) vertelt over de pilot over open by design bij de schriftelijke oordelen in klachtprocedures. En Alice van Rixel (beleidsmedewerker Klimaat bij LNV) deelt haar ervaringen rondom het openbaar maken van informatie over stikstof. Na de pitches is er een gesprek tussen de verschillende ervaringsdeskundigen waarbij er ook ruimte is voor vragen uit het (digitale) publiek.

Deel dit artikel: