I-Partnerschap

Een leven lang leren bij de overheid

Door Karina Meerman

Beeld Shutterstock

Samen met de Rijksoverheid start I-Partner­schap een rijksbreed kennisprogramma om meer mensen aan te trekken met een recente hbo- en wo-achtergrond in ICT. Dit biedt de Rijksoverheid toegang tot schaars talent. Bonus voor afgestudeerden die kiezen voor een baan bij de overheid: zij kunnen vanaf volgend jaar naast hun baan in deeltijd promoveren in hun vakgebied.

Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion Hogescholen en bestuurslid van de Vereniging Hogescholen, is zeer te spreken over deelname aan I-Partnerschap. “Drie keer per jaar vergaderen ICT-vertegenwoordigers van het Rijk met vertegenwoordigers van het hoger onderwijs. Dan zitten we met een goed voorbereide agenda samen aan tafel en het belang daarvan mag niet worden onderschat. We komen elkaar anders nooit tegen, dus dat alleen al is winst.” ICT-talent is schaars, iedereen weet het. “Overal wordt aan onze studenten getrokken, maar ICT zit dan ook in alles. Ik kan me voorstellen dat de Rijksoverheid meer moeite heeft mensen te werven dan het bedrijfsleven. Daarom is het belangrijk dat ze werkt aan haar zichtbaarheid als interessante ICT-werkgever. Langjarige programma’s gericht op duurzame samenwerking zijn daarin de sleutel tot succes.”


PD-promotie

Vanaf 2022 kunnen hbo’ers met een ICT-opleiding in Nederland promoveren bij een aantal hogescholen, waaronder Saxion. Dit is een traject van drie tot vier jaar, met als eindresultaat een zogenaamd professional doctorate, een PD. De vorm is iets anders dan die van het universitaire PhD-traject, dat vaak direct start na het afronden van de masteropleiding en draait om een theoretische of academische vraagstelling. Het PD-programma is bedoeld voor hbo-alumni met een baan. Tijdens hun promotie werken zij aan een reeks concrete onderzoeksvragen uit hun eigen praktijk. “Hbo’ers die werken in cybersecurity kunnen straks bij ons hun PD halen, naast hun baan bij de overheid”, aldus Anka Mulder. “Dat geeft hen de kans zich verder te ontwikkelen in dat vakgebied en voor de werkgever kunnen opbrengsten uit het toegepaste onderzoek geïmplementeerd worden in de dagelijkse praktijk.”


Fijne werkgever

De relatie tussen de overheid en kennisinstellingen is een goede, zegt Mulder. “Ik heb ooit gezegd dat de samenwerking een huwelijk moet zijn en niet een vluchtige affaire. Daarom moeten we ook samen langdurige programma’s ontwikkelen voor hbo- en wo-opleidingen. Beide zijn nodig.” “De overheid heeft studenten en startende professionals heel veel te bieden”, zegt ook Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). “Vooral Rijkswaterstaat (RWS) heeft een sterke aantrekkingskracht op een bepaald type studenten. De overheid is zo breed, wie wil kan alle kanten op en krijgt al vrij snel eigen verantwoordelijkheid. Daarbij is het voor veel jonge mensen fijn om maatschappelijk relevant werk te doen.” Beentjes kan het weten. Als student belandde ze eind jaren tachtig “per ongeluk” bij de overheid en is nooit meer weggegaan. Voor haar huidige functie bij IenW werkte ze bij Financiën, Defensie, Volksgezondheid, Welzijn & Sport en het toenmalige Justitie.

IenW doet nu zo’n twee jaar mee met I-Partnerschap. Beentjes: “Wat ik altijd erg inspirerend vind zijn de bezoeken op locaties. We zien dan voorbeelden waar hbo- en wo-studenten daadwerkelijk mee bezig zijn. En ze stellen intelligente vragen.” Een voorbeeld dat haar is bijgebleven, was een onderzoek naar de dansjes waarmee bijen voedsellocaties met elkaar delen. “De studenten verzamelden met slimme bijenkasten data over de lengte van de bijendans. Ze wilden weten of ze de bijendans konden gebruiken als natuurlijk instrument in de bewaking van de kwaliteit van het milieu. Dat is toch fantastisch!”


Stevige partners

Sinds begin 2020 trekt I-Partnerschap samen op met de Concerndirectie Mens en Organisatie (HRM) en de Concerndirectie Informatievoorziening (IV) van IenW. Daaruit zijn tot nu toe 22 initiatieven voortgekomen, waaronder stages, groepsopdrachten en afstudeeronderzoeken. Beentjes: “We hebben ook zeker belangstelling voor het kennisprogramma cyber­security dat nu gaat starten. We weten al dat de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heel geïnteresseerd is. Talent is schaars, we merken het overal. Het is goed om te weten waar we terecht kunnen met vragen en verzoeken.”

Ondertussen werkt Saxion in de regio Apeldoorn aan een centrum voor veiligheid en digitalisering. Dat doen ze onder andere met de Belastingdienst, de politie, de TU Twente en een aantal bedrijven. Mulder: “We verhuizen zelfs onze veiligheidsopleiding van Deventer naar Apeldoorn. We gaan een ‘cyberlab’ bouwen met alle partijen en we merken iedere keer weer hoe groot de betrokkenheid van de arbeidsmarkt is bij hbo’ers. Het onderwerp veiligheid zit zo enorm in ontwikkeling, dat ook bij de overheid mensen moeite hebben om dat bij te houden. Dan kunnen ze straks naast hun werk bij ons aan concrete onderzoeksvragen werken: blijven leren over een onderwerp dat hen boeit en daarmee de overheid toegang geven tot de actuele kennis op het gebied van digitale veiligheid. Win-win, lijkt me.”

Anka Mulder, voorzitter van het College van Bestuur van Saxion Hogescholen: “Belangrijk dat de Rijksoverheid werkt aan haar zichtbaarheid als interessante ICT-werkgever.”

Saxion werkt in de regio Apeldoorn aan een centrum voor
veiligheid en digitalisering

Hillie Beentjes, plaatsvervangend secretaris-generaal bij IenW: ”Wie wil kan alle kanten op en krijgt al vrij snel eigen verantwoordelijkheid bij de overheid.”