voorwoord

Provincies nemen voortouw in digitalisering

In de afgelopen jaren is er bij de twaalf Nederlandse provincies veel gebeurd op het gebied van digitalisering; enerzijds zijn ze zelf meer en meer digitale organisaties geworden, anderzijds hebben ze zwaar ingezet op digitalisering en inzet van data bij het uitvoeren van de maatschappelijk opgaven als de woningbouwopgave, de energietransitie en het stikstofvraagstuk.


Samenwerking is daarin een must: tussen de provincies onderling en met de andere overheidslagen, inclusief de EU. De samenwerking is in IPO-verband georganiseerd en er is een programma opgetuigd: de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA).


Daarin werken de provincies samen op thema’s als innovatie, data, dienstverlening en bedrijfsvoering. In dit verband werken de provincies ook aan de ontwikkeling van een gezamenlijke digitaliseringsstrategie.


In dit e-magazine laten we zien wat het belang is van ‘interprovinciale digitalisering’, hoe dat gezamenlijk is aangepakt en met welke resultaten.