Manifest maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken

Signaleren, agenderen en aanjagen 

De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken maakt zich hard voor een samenleving waarin burgers en overheid een gelijkwaardige informatierelatie hebben. Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de coalitie: “Natuurlijk moeten we dit aanpakken met een maatschappelijke coalitie. Want het is een opgave voor ons allen.”

Tekst Marieke Vos 

Beeld Nina Schollaardt

Als het over overheidsinformatie gaat, dan gaat het vaak over wat de overheid moet doen om haar informatiehuishouding te verbeteren. De opgave is echter breder dan dat, zo concludeerde de Raad van State in een ongevraagd advies. Jacqueline Rutjens, directeur van het Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI) en mede-initiatiefnemer van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken: “De Raad van State stelt dat de burger betrokken moet worden. Want het gaat niet altijd om de informatiehuishouding, maar om de informatierelatie tussen overheid en burgers en bedrijfsleven. Dat is de reden voor het vormen van de maatschappelijke coalitie, want dat is een platform waar we die informatierelatie aan de orde kunnen stellen.”


Overzicht en samenhang

De coalitie is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, wetenschap, overheden en bedrijven die de informatierelatie met de overheid willen verbeteren. De aftrap van de coalitie was op het ECP Jaarfestival 2021. Op het ECP Jaarfestival 2022 werd een manifest met zeven zorgen en zeven oplossingen gepresenteerd, waarmee de coalitie nu verder gaat (zie volgende pagina). De coalitie wil agenderen, verbinden en overzicht creëren, vertelt Frank van Ierssel, secretaris en voorzitter van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken: “Er gebeurt ontzettend veel op het gebied van de informatiehuishouding van de overheid. Met het actieplan Open op Orde, het Programma Open Overheid en alles wat Arre Zuurmond als regeringscommissaris Informatiehuishouding doet. Daarnaast zijn er maatschappelijke initiatieven en partijen die werken aan een betere informatierelatie, zoals de Open State Foundation en de Alliantie Digitaal Samenleven. Wij willen als maatschappelijke coalitie deze partijen met elkaar verbinden, overzicht creëren en in samenhang tot resultaten komen.”

We gaan niet zelf initiatieven starten die al ergens lopen, we willen dan juist de verbinding leggen

Frank van Ierssel

Zorgen én oplossingen

De afgelopen tijd heeft de maatschappelijke coalitie precies dat gedaan: partijen bij elkaar brengen. Het organiseerde diverse sessies, onder meer een ontbijtsessie over de Wet open overheid, in samenwerking met Arre Zuurmond en iBestuur. Het perspectief van de burger, als ontvanger van de informatie, stond daarbij centraal. Ook reikte de coalitie voor het eerst de Transparantieprijs Over Informatie Gesproken uit, bedoeld om goede initiatieven in het zonnetje te zetten die bijdragen aan een betere informatierelatie tussen overheid en burger. En het manifest werd opgesteld, met zeven zorgen en zeven oplossingen, waar de coalitie met alle betrokken partners aan gaat werken. Ook daarvoor gaat het de samenwerking opzoeken. Van Ierssel: “We gaan niet zelf initiatieven starten die al ergens lopen, we willen dan juist de verbinding leggen. Bijvoorbeeld door het burgerperspectief meer in te brengen bij een overheidsprogramma dat daar nog naar op zoek is. Of een link leggen met een kennisinstelling of bedrijf. Daar zijn wij een platform voor, deze partijen zijn bij ons aangesloten.”


Menselijke maat

De komende tijd wordt een uitvoeringsagenda opgesteld, inclusief te behalen resultaten, die de activiteiten vanuit de maatschappelijke coalitie richting gaat geven. Van Ierssel: “Het zou best kunnen dat wij de partij zijn die vooral het overzicht en de samenhang geeft en de lijntjes tussen diverse programma’s en initiatieven legt. Als we op die manier een betere informatierelatie tussen overheid, burgers en bedrijfsleven realiseren, dan hebben we al veel toegevoegde waarde.” Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken en directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, concludeert: “Als je het over informatie hebt, dan gaat het vaak over systemen. Maar waar het eigenlijk om gaat is de relatie met de burger en daarin is de menselijke maat heel belangrijk. Als maatschappelijke coalitie houden we die waarde stevig in het oog. Daar zullen we bovenop zitten bij alle initiatieven die er zijn voor het verbeteren van de informatierelatie en de informatiehuishouding.”


Het volledige manifest is te vinden op de website van RDDI: www.overinformatiegesproken.nl

Deel dit artikel: