voorwoord

Manifest

Als we het over de informatiehuishouding van de overheid hebben, hebben we het ook over de informatierelatie tussen overheid en burgers en bedrijfsleven. Dat daar nog veel ruimte voor verbetering is, bewijst het aantal programma’s en initiatieven die zich hiermee bezighouden. De maatschappelijke coalitie Over Informatie Gesproken wil partijen verbinden en samenhang brengen in de verschillende activiteiten.


Een van de eerste eigen initiatieven is het opstellen van een manifest. Eppo van Nispen tot Sevenaer, ambassadeur van de maatschappelijke coalitie en directeur van het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, overhandigde dit manifest tijdens het ECP Jaarfestival 2022 aan Lucas Lombaers, directeur van het rijksbrede programma Open Overheid.


In het manifest zijn zorgen en oplossingsrichtingen geformuleerd door de coalitieleden die allen vanuit een eigen perspectief hun inbreng leveren. Zo wil hoogleraar digitalisering en publiek beleid Bram Klievink in de coalitie een gezonde dosis realisme inbrengen. “Het bevraagbaar maken van de overheid, informatie proactief openbaar maken of de burger regie geven op zijn gegevens, dat alles veronderstelt een maakbaarheid die niet realistisch is.” Collega-hoogleraar Maarten Marx werkt ondertussen aan een soort Google voor Woo-dossiers: Woogle.


Op de website van overinformatiegesproken blijft u op de hoogte van alle activiteiten.