Interbestuurlijke datastrategie

Interbestuurlijk is meer dan de optelsom van bestuurslagen

Tim Faber (BZK)

Jan van Ginkel (provincie Zuid-Holland)

Nathan Ducastel (VNG-Realisatie)

De interbestuurlijke datastrategie is een lijvig beleidsdocument waarin wordt gesproken van ‘één interbestuurlijke aanjager voor systeemfuncties’ en ‘de opbouw van een federatief datastelsel’. Geen holle frasen, maar de opmaat voor een programma waarin interbestuurlijk wordt uitgezocht hoe datagedreven werken wél veilig en verantwoord kan.

Door Marjolein van Trigt

Beeld Hans Oostrum, Lex Draijer, Jiri Büller

“Het is al bijna een cliché, maar in de coronaperiode hebben we gemerkt hoe stuurloos we zijn zonder data”, zegt Tim Faber, programmamanager Interbestuurlijke datastrategie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. “Data helpt om de informatiepositie te krijgen op basis waarvan je beslissingen kunt maken en kunt sturen. Vanuit verschillende bestuurslagen klonk de roep om richtinggevend, overheidsbreed databeleid en meer samenwerking.”


Die roep leidde tot de totstandkoming van de interbestuurlijke datastrategie die in november 2021 werd gedeeld met de Tweede Kamer. De reacties zijn positief, onder meer omdat de strategie echt interbestuurlijk tot stand is gekomen. “Interbestuurlijk is meer dan de optelsom van de bestuurslagen samen”, zegt Jan van Ginkel, concerndirecteur en loco-provinciesecretaris bij de provincie Zuid-Holland. “De provincies zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de agenda. Op den duur valt dan het onderscheid tussen de bestuurslagen weg en werk je samen aan hetzelfde doel.” “De grote vragen die spelen rondom data zijn niet zo verschillend per overheid”, zegt Nathan Ducastel, directeur-bestuurder bij VNG-Realisatie. “Wat mag en wat niet? De privacywetgeving geeft kaders aan, maar is zeker niet uitgekristalliseerd. Samen ontdekken hoe je data goed inzet is daarom verstandig.”


“De rol van BZK is om zicht te krijgen op wat er gebeurt en om best practices een podium te geven”, aldus Faber. Een selectiecommissie bepaalt welke casussen als voorbeeld kunnen dienen, en welke juist ondersteuning nodig hebben. Alle bestuurslagen nemen deel in de selectiecommissie. Ook wordt er een interbestuurlijk kenniscentrum ingericht.


Tijdens het iBestuur Congres is er een sessie over de interbestuurlijke datastrategie.

De grote vragen die spelen rondom data zijn niet zo verschillend per overheid

Deel dit artikel:

E-mail
Twitter
LinkedIn