Staatssecretaris Alexandra van Huffelen

‘De menselijke maat kan niet voorop genoeg staan’

De eerste staatssecretaris van digitalisering wil kansen grijpen en digitale ontwikkelingen stimuleren. In een interview met iBestuur zegt Alexandra van Huffelen: “Dat is de ambitie van dit kabinet. Maar we willen ook zorgen dat dat op een verantwoorde manier gebeurt. Zodat mensen en bedrijven met vertrouwen gebruik kunnen maken van de mogelijkheden die digitalisering biedt en zodat de regels die er offline zijn ook online gelden.”

Door Rineke van Houten

Beeld Lex Draijer

Haar rol is grotendeels een coördinerende: “Veel collega’s in het kabinet zijn bezig met digitalisering. Dit kabinet wil dit verantwoord en samen doen. Mijn taak is richting geven en daarnaast zorgen voor een kader, een normering. Welke systemen gebruiken we bij de overheid en kopen we in, aan welke veiligheidseisen moeten ze voldoen? In een wat bredere context gaat het ook over vragen hoe we omgaan met big tech, privacy, datagebruik, het fundament van de grondrechten, de publieke waarden, mensenrechten. Daar zijn ook Europese regels voor, waarvan ik moet zorgen dat ze in Nederland worden toegepast zowel binnen de overheid als bij bedrijven.”


Op de vraag of ze niet vreest voor een versnipperd ICT-beleid, verspreid als het thema is over verschillende departementen?

“Digitalisering zit in het hart van elk beleidsterrein. Iedereen heeft ermee te maken. Tegelijkertijd is het goed om strakker met elkaar af te spreken aan welke regels we ons houden. Het is bijvoorbeeld heel moeilijk om als kleinere gemeente precies te bepalen welk systeem oké is. Het is handiger om samen aanbestedingsregels op zetten zoals we al hebben gedaan. Zodat je als gemeente veilig een computersysteem kunt aanschaffen. Jarenlang was het vrijheid blijheid. Daarmee hebben we ons toch in de vingers gesneden.”


Tijdens het iBestuur Congres 2022 licht Van Huffelen de hoofdlijnen van de digitaliseringsagenda toe. Ze is zeer te spreken over het thema van het congres, digitalisering en de menselijke maat. “De menselijke maat is een onderwerp dat voor wat mij betreft niet voorop genoeg kan staan.”

Deel dit artikel:

E-mail
Twitter
LinkedIn