Tijdschrift, online platform en congres: sinds die eerste bijeenkomst over digitaal bestuur in 2010 is iBestuur uitgegroeid tot het platform voor bestuurders en ICT. Het is ook een plek waar markt en overheid elkaar op vriendelijke wijze ontmoeten. Partners Centric, Capgemini en Google Cloud blikken terug. En vooruit natuurlijk, want digitalisering gaat toch vooral over de toekomst.

Markt, overheid en het iBestuur Congres

Door Karina Meerman

Beeld Jiri Büller

Maarten Hillenaar stond aan de wieg van het iBestuur Congres. De directeur van Centric PPS was CIO Rijk toen oud-hoofdredacteur Peter Lievense bij hem kwam met een idee voor een bijeenkomst. Hillenaar blikt terug: “Dat was in 2009, een tijd van bezuinigingen. Als CIO Rijk wilde ik niet weer een aparte bijeenkomst, ik wilde liever alle verschillende congressen bij ministeries samenbrengen.” De samenwerking tussen Lievense en Hillenaar resulteerde in 2009 in het congres Digitaal Bestuur in Apeldoorn, de voorloper van het huidige iBestuur Congres.


“We wilden overvloed in het programma en heel veel interactie”, zegt Hillenaar, die zich nog steeds cultuurhouder voelt van het evenement. “We wilden niet in de Randstad zitten en iedereen in Nederland de kans geven op tijd te kunnen komen. Dus ‘s ochtends na de files starten en ’s avonds na de files afsluiten.” Andere eigenschappen die er vanaf de start bij horen zijn een publiekstrekker bij de opening, een vrolijke noot aan het eind en heel veel persoonlijk contact daartussen. Daar is ook dit jaar weer volop gelegenheid toe.


Ecosysteem

Met de lancering in 2012 van het iBestuur tijdschrift en de website ontstond “een krachtig ecosysteem van informatie”, aldus Zsolt Szabó, vicepresident bij Capgemini, met Centric sponsor van het eerste uur. “Sommige bestuurders nemen vooral informatie tot zich op het congres, anderen maken gebruiken van alle kanalen.” De onderwerpen in het blad en op de site komen terug in het congres en vice versa. Szabó was in zijn tijd als Kamerlid al geïnteresseerd in ICT en digitale dienstverlening door de overheid. “Toen Maarten me vroeg of wij wilden meedoen en investeren, hebben we ja gezegd en werden we founding partner.”


Szabó ziet het congres als een plek waar bedrijfsleven en overheid elkaar “op een mooi niveau” beter leren kennen. “De overheid moet begrijpen wat er in het bedrijfsleven gebeurt en het bedrijfsleven moet snappen wat de dienstverlening van de overheid inhoudt.” In zijn ogen is publiek-private samenwerking een absolute noodzaak: “Een maatschappij bouw je samen, niet vanuit eigen behoefte, maar omdat je samen iets wilt maken, ieder vanuit de eigen expertise. Daarom moeten we kennis en kunde delen. Aan het eind van de dag wil ik iets maken waar niet alleen de burger mee uit de voeten kan, maar ook de ambtenaar die het proces uitvoert.”


Maarten Hillenaar (Centric)

Zsolt Szabó (Capgemini)

We kijken naar de onderwerpen die leven, die worden vervolgens verdiept en ingevuld

Lange voorbereiding

Sinds een paar jaar is Google Cloud de derde grote marktpartner van het iBestuur Congres. Head Public Sector Erwin Angelier is er blij mee, want Google Cloud wil graag samenwerken met overheidsinstellingen. “En dit is een mooi platform om de interactie aan te gaan met bestuurders”, zegt hij. “Bij het maken van programmaonderdelen voor het congres denken we goed na over relevante onderwerpen die tegelijkertijd passen bij ons eigen portfolio. We merken heel veel bereidheid om elkaar te leren kennen en op een gezonde manier elkaar uit te dagen. De kracht van iBestuur is dat we er samen staan: vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven en overheid zetten er samen de tanden in. Ook belangrijk: dat we samen onderzoeken wat fundamentele ontwikkelingen zijn en waar de hype-cycles zitten.”


Vragen stellen

De partners werken allemaal samen met andere organisaties aan bijdragen voor een vol en gevarieerd programma. Dat betekent dat mensen al maanden voor het congres regelmatig contact met elkaar hebben. Szabó zegt hierover: “Er zijn congressen waar je een dag van tevoren hoort met wie je waarover moet praten, maar bij iBestuur wordt het allemaal heel zorgvuldig afgewogen. We kijken naar de onderwerpen die leven, die worden vervolgens verdiept en ingevuld. In de maandenlange voorbereiding op het congres werken wij op een intensieve en serieuze manier samen op de inhoud. Dat heeft enorme toegevoegde waarde.”


Hillenaar zegt dat het congres geholpen heeft om het onderwerp ICT uit de mysterieuze hoek te halen waar het vaak zit. “ICT zit vol jargon en ik hoop dat het congres bestuurders niet alleen heeft geïnformeerd, maar hen ook heeft geleerd vragen te stellen. Wat is de cloud, wat wordt bedoeld met big data, wat is ICT-architectuur? Stel de vragen en blijf doorvragen, tot het duidelijk is.”


Toekomst

Angelier heeft zin in het thema ‘de menselijke maat’ van de volgende editie en hoe dit als Google Cloud vorm te geven. “Lange tijd werd digitalisering gezien als een bedreiging voor de arbeidsmarkt. Nu groeit het besef dat digitalisering kansen biedt, onder andere om de kwetsbare plekken op de arbeidsmarkt op te vangen.” De huidige krapte is een serieuze uitdaging, vindt Szabó. “We zien dat resourcing één van de belangrijkste onderwerpen wordt om ordentelijk mee om te gaan. Er zijn te weinig opgeleide mensen, de druk om hen te vinden en te behouden is gigantisch en de overheid zit in de transitie van legacy naar de cloud. We moeten vooral in gesprek blijven over wie wat doet, zodat het gunstig is voor de dienstverlening van de overheid. Wat als de schaarste de komende tien jaar aanhoudt? Wie doet dan wat?”


Hillenaar vindt het voor de langdurige samenwerking belangrijk dat ieder in zijn eigen rol en expertise blijft: “Ga niet op elkaars stoel zitten, maar maak gebruik van de expertise van de ander. De overheid ventileert te veel ambities op ICT-gebied. Ik zeg: kijk ook naar de pijnpunten en laten we die in gezamenlijkheid oplossen.” Angelier vult aan: “Daar hoort wat mij betreft ook bij dat we thema’s benoemen die digitalisering blokken op bestuursniveau van de Nederlandse overheid. Als een organisatie daar nog niet klaar voor is, laten we het daar dan over hebben.”


Voor de toekomst hopen de partners dat het congres blijft inspireren en vernieuwen. Groter worden hoeft niet van Hillenaar: “Ik hoop vooral dat het congres voor iedereen toegankelijk blijft, dat het zichzelf blijft heruitvinden en dat de community van overheidsorganisaties en marktpartijen voor samenwerking verder durft te kijken dan de eigen directe omgeving.”

Erwin Angelier (Google Cloud)