programma

Het iBestuur Congres draait dit keer om de menselijke maat in digitalisering. In meer dan 30 break-out sessies kunnen de deelnemers met elkaar in gesprek over diverse interessante thema’s. De sessies en het plenaire programma worden live gestreamd vanaf de congreslocatie in de Fokker Terminal te Den Haag.

Programma in vogelvlucht

 • 10.00-10.45: 1e ronde break-out sessies
 • 11.00-11.45: 2e ronde break-out sessies
 • 11.45-13.00: lunch
 • 13.00-13.45: plenair programma
 • 14.00-14.45: 3e ronde break-out sessies
 • 14.45-15.15: pauze
 • 15.15-16.00: 4e ronde break-out sessies
 • 16.10-16.45: wrap up & sluiting
 • 16.45-18.30: netwerkborrel

Plenair

Tijdens het plenaire programma heet gastheer Jan van Zanen, burgemeester van Den Haag, u welkom op het congres. Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering licht haar werkagenda toe waarmee zij invulling geeft aan het beleid voor digitalisering voor de komende jaren.

Break-out sessies

Daarnaast een afwisselend programma met meer dan 30 break out-sessies. Een willekeurig greep:

 • Bouwen aan burgervertrouwen: maar hoe?
 • Datamanifest: dialoog over verantwoord datagebruik
 • Een herkenbare veilige digitale overheid; online fraudeurs vissen straks achter het net
 • Het belang van gemeenschappelijke taal
 • Hoe blijft digitale sleuteltechnologie menselijk?
 • Is uw digitale stad wel veilig?
 • Ruimtevaart topprioriteit voor de Nederlandse samenleving.
 • Samenwerken vanuit de menselijke maat
 • Hoe kunnen we de ‘skills gap’ dichten door anders naar talent te kijken?
 • Haal meer uit je digitale dienstverlening

En nog veel meer...

Enkele sprekers zijn:

Ronald Barendse, Britt van den Berg, Saskia Bruines, Rian van Dam, Hind Dekker-Abdulaziz, Angeline van Dijk, Nathan Ducastel, Erik Fledderus, Marijn Fraanje, Jan van Ginkel, Pieter Heiliegers, Ingrid Hoogstrate, Alexandra van Huffelen, Charles Jeurgens, Linda Kool, Dick Ottevanger, Ron Roozendaal, Nicole Stolk-Luyten, Kees Verhoeven, Arno Visser, Marieke van Wallenburg, Harm van de Wetering, Larissa Zegveld, Arre Zuurmond

iBestuur Congres 2022 is een initiatief van:

 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Interprovinciaal Overleg (IPO)

Publieke partners:

Private partners:

Deel dit artikel: