Digitalisering als aanjager van sociale innovatie

Welkom en opening door Saskia Bruines, wethouder gemeente Den Haag. Aansluitend het plenaire debat ‘De relatie tussen overheid en samenleving en de rol van digitalisering daarin’, onder leiding van dagvoorzitter Ruben Maes.

Met: 

  • André Bosman, oud-Kamerlid VVD, voorzitter Tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties
  • Loes Mulder, secretaris-generaal van het Ministerie van SZW
  • Jaap Smit, CdK Zuid-Holland, voorzitter Interprovinciaal Overleg (IPO)
  • Franc Weerwind, burgemeester Almere, voorzitter VNG-commissie Informatiesamenleving