Sessies ronde 5

Real-time democratie, kan het al?

In deze sessie vragen we de bezoekers via stellingen naar hun ideeën en voorkeuren rondom een nieuwe generatie overheidssoftware voor een nieuwe generatie overheidsprofessionals – bedoeld en gebouwd om een bijdrage leveren aan gemeentelijke opgaven in de 21ste eeuw, klein en groot.


Met: Edwin Fennema, Jelle van de Hoef, Emma Mei Nian Selhorst

Sessies ronde 5

De complexiteit te lijf

De overheid maakt het er met de veelvoud aan regelingen niet eenvoudiger op voor de burger. En ook niet voor de overheid zelf! In de uitvoering wordt deze complexiteit duidelijk. Hoe daarmee om te gaan en het voor de burger toch zo eenvoudig mogelijk te maken, daarover gaat deze sessie.


Met: Pascal Greuter, Dennis Hermans

Sessies ronde 5

Toeslagensystemen digitaal transformeren: de Denen kunnen het

Rond 2015 besloot UDK, het Deense equivalent van SVB, om zijn mainframe uit te faseren en over te stappen op een modern flexibel platform om daarmee burgers te kunnen ontzorgen. Vervolgens heeft UDK in vijf aanbestedingen al zijn IT-systemen radicaal gemoderniseerd.


Met: André Hoekstra, Peter ter Horst, Hans Christian Jelstrup, Andre Rogaczewski

Sessies ronde 5

Budgetteren voor bestuurders

Om een portfolio goed te kunnen besturen is een hoog voorspellend vermogen van de planning cruciaal. Dé basis voor een verantwoorde IT-begroting ligt in het opstellen van een referentiebegroting. Aan de hand van drie casussen laat Metri zien wat de kracht is van een referentiebegroting.


Met; Sergej Berendsen, Frank Vogelezang

Sessies ronde 5

Next generation besluitvorming: van datagedreven naar beleidsbewust

Als bestuurders binnen de overheid krijgen we te maken met steeds complexere uitdagingen. In ons hoofd bedenken we een systeem, waarmee we besluiten kunnen nemen. Maar voordat het af is, is de wereld vaak al zo veranderd dat uitzonderingen niet door het systeem opgelost kunnen worden.


Met: Wouter Brokx, Wim van Stokkum

Sessies ronde 5

Naar data en algoritmen met waarde(n)

Nederland investeert fors in de digitale transitie, net als Europa. Vijf sprekers praten over de uitdagingen waar we voor staan, de mogelijkheden die zij zien en de acties die ze willen uitvoeren. Met hun brede ervaring en verschillende publiek-private achtergronden belooft dit een intrigerende discussie te worden.


Met: Nathan Ducastel, Eva Heijblom, Rob Nijman, Piek Visser-Knijff, Marieke van Wallenburg

Sessies ronde 5

Rondetafelsessie over GovTech

Het ministerie van BZK, de Gemeente Den Haag, VNG en Digicampus lanceren tijdens op het iBestuur Congres de leerstoel GovTech & Innovation in Digital Government Ecosystems aan de TU Delft. Hoogleraar Nitesh Bharosa introduceert zijn spliksplinternieuwe leerstoel met de vraag: hoe gaat Nederland internationaal leiding nemen in het vormgeven van GovTech als onderzoeksgebied?


Met: Nitesh Bharosa, Dirk Huibers, Cor-Jan Jager, Ras Lalmy, Branko van Loon, Marieke van Putten

Sessies ronde 5

IT-vernieuwing en Informatie Gestuurd Optreden bij Defensie

Defensie heeft een unieke aanpak om IT te vernieuwen en zich klaar te maken voor de toekomst. Dit is onder andere noodzakelijk omdat informatie gestuurd optreden (IGO) een steeds grotere rol bij militair optreden speelt. De vernieuwing van IT doet Defensie niet alleen, maar in samenwerking met de markt. Deze sessie gaat over hoe deze ontwikkeling bij Defensie wordt aangepakt.


Met: Ron Kolkman

Sessies ronde 5

Hoe kom je van strategie tot uitvoering?

Ontdek hoe de provincie Noord-Holland van strategie tot uitvoering is gekomen met behulp van Dataiku.


Met: Gerda Edelman, Bas van Geffen, Kasper de Rooy

Sessies ronde 5

Bestuurlijke dilemma’s in de smart city (deel 2)

Is een smart city een techneutenfeestje? Zeker niet, zo laten de ervaringen in Living Lab Scheveningen zien. In een smart city is iedereen uitgenodigd en dat vraagt een andere houding van bestuurders. In deze dubbele sessie tonen de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke dilemma’s.


Met: Saskia Bruines, Marijn Fraanje, Jan van Ginkel, Rik van der Kleij, Tijn Kuyper, Kevin Otjes, Wim Willems

Sessies ronde 5

Hoe werken robots, overheid en onderwijs samen?

Hoe kunnen drones en robots nuttig ingezet worden bij de overheid? Dat is de centrale vraag van de Safety & Security Campus, een innovatielab opgezet door defensie, politie, douane en Brainport Eindhoven.


Met: Frits Bussemaker, Teade Punter, Jean-Pierre Schouwenaars