Sessies ronde 2

Gebruik digital twins voor klimaatneutrale steden

Hoe maken we onze gemeenten klimaatneutraal? De Europese Commissie heeft in de Green Deal een stevige ambitie neergezet om 100 steden klimaatneutraal te maken. De inzet van digitale innovaties, zoals digital twins, kan daarbij helpen. Tijdens de introductie wordt u door Jonas Onland bijgepraat over de strategie van Europa: wat komt er op ons af? En hoe zetten we hiervoor digitale innovatie in?


Met: Jan Bruijn, Saskia Bruines, Jonas Onland

Sessies ronde 2

Werken aan vertrouwen: luister naar de mensen van de uitvoering

Voor de geloofwaardigheid van de overheid en effectieve publieke dienstverlening is de kwaliteit van de uitvoering cruciaal. De mensen op de werkvloer weten wat wel en niet werkt in de uitvoering, maar naar hen wordt (nog steeds!) onvoldoende geluisterd.


Met: Marije van den Berg, Nathan Ducastel, Marcel Dela Haije, Arne van Hout, Loes Mulder

Sessies ronde 2

Dag overheid, hallo platform!

Moet de overheid een platform worden, een morele marktplaats met democratische en ethische regels? Dag overheid, waar burgers voor een nieuw paspoort twee keer naar een gemeentehuis moeten en hallo platform, waar alles online te regelen is.


Met: Martijn Arets, Jan van Ginkel, Emine Özyenici

Sessies ronde 2

Leuk geoefend met hybride besluitvorming, maar wat gaan we echt doen?

Al ver voor corona uitbrak werd er gesproken over digitale en hybride besluitvorming van de Gemeenteraad. In slechts een aantal weken tijd is in 2020 het fysieke besluitvormingsproces compleet omgezet naar een digitale vorm.


Met: Dominique van Bohemen, Jeroen Bruijns, Anja Lelieveld, Hans Rijs, Pieter Verhoeve

Sessies ronde 2

Datagedreven werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Onderbuikgevoelens, signalen en cijfers: alles wijst erop dat iets niet klopt. Het combineren van beschikbare data en het intensiveren van de analyse van deze data helpt bij het detecteren van afwijkend gedrag van individuen in een beroepsgroep.


Met: Remco Boersma, Janina Prins

Sessies ronde 2

Onze digitale toekomst: welkom in 2030

Hoe ziet onze digitale toekomst eruit? Wie heeft in 2030 de touwtjes in handen en wat doen we met alle mogelijkheden die op ons afkomen? Aan de hand van vier scenario’s verkent FreedomLab onze digitale toekomst en delen zij de belangrijkste inzichten uit de toekomstverkenning.


Met: Sjoerd Bakker

Sessies ronde 2

De meerwaarde van data-analyse in de praktijk van de publieke sector (Engels)

In deze sessie over innovatie en verandering voor de verbetering van de samenleving deelt Erwin Angelier van Google Cloud, het laatste nieuws over data-gedreven inzichten en bespreekt hij de praktijk van het Britse Cabinet Office en Thuiszorg West-Brabant.


Met: Erwin Angelier, Jacqueline van Ginkel, Gerard Mullally

Sessies ronde 2

Sturen op kwaliteit in complexe IT-projecten

Overheidsprojecten met maatwerk-software kampen nog vaak met vertraging, budgetoverschrijding of een eindresultaat met te lage kwaliteit. Dat kan anders. Bijvoorbeeld met de Kwaliteitsaanpak Softwareontwikkeling van ICTU en de procesmatige integratie van ontwikkeling en beheer (DevOps).


Met: Tom Moesker, Hans Verweij

Sessies ronde 2

Platform-ecosystemen: gemeenten nemen het voortouw (Engels)

Gemeenten bewegen van grote ICT-leveranciersafhankelijkheid naar platform-ecosystemen met modulaire oplossingen, gebaseerd op open source software. Een Engelstalig panel van deskundigen gaat op de transformatie van digitale dienstverlening.


Met: Ard-Pieter de Man, Francis Maude, Edo Plantinga, Marleen Stikker