Sessies ronde 4

De overheid als promotieplek voor hbo’ers en wo’ers

Hoe bescherm je rijksorganisaties tegen virusaanvallen, datalekken en steeds geavanceerdere ransomware? Met hooggeschoold cybersecuritytalent. Hoe vind en bind je die? Daar heeft I-Partnerschap een antwoord op.


Met: Alexander Hielkema, Aart Jochem, Inald Lagendijk, Anka Mulder, Laurens van Nes, Hans de Vries

Sessies ronde 4

Society 5.0: AI voor een open overheid

Hoe kunnen datatechnologie en AI de overheid helpen om haar informatievoorziening ‘open en op orde’ te krijgen? Technologisch gesproken zijn er volop mogelijkheden, wat is er bestuurlijk voor nodig om deze daadwerkelijk te benutten? Het antwoord ligt mogelijk in Society 5.0.


Met: Gertjan Blom, Harm Erbé, Jacqueline Rutjens

Sessies ronde 4

Hybride werken voor een duurzame toekomst

“Mobiliteit is het gevolg van de manier waarop werkgevers willen dat we werken”. En “De tevreden weggebruiker is een hybride werker”. Naar aanleiding van de succesvolle eerste editie vorig jaar, dit jaar “Onderweg naar morgen 2.0” over mobiliteit als meter voor duurzaamheid.


Met: Serge van Dam, Michael Karner, Eric Mink, Hans Teuben

Sessies ronde 4

Mijn gemeente gaat naar de cloud: wat moet ik weten als bestuurder?

Elke gemeente die naar de cloud gaat moet zich realiseren dat ze van een uitvoerende organisatie transformeert naar een regie-voerende organisatie. Maar zijn die gemeenten daar wel klaar voor?


Met: Henk Mensink, Robin Paalvast, Mike Wilmot

Sessies ronde 4

Nul risico bestaat niet

Cyberdreigingen zoals DDoS-aanvallen en ransomware kunnen niet alleen organisaties lamleggen maar ook levensbedreigend zijn als zij de vitale infrastructuur van ons land raken. Honderd procent veilig bestaat niet, maar we kunnen er heel veel aan doen om dit soort incidenten te voorkomen.


Met: Gerben Klein Baltink, Ellen Nauta, Marga Waanders, Larissa Zegveld

Sessies ronde 4

Transparant en veilig gegevens uitwisselen

Overheid en samenleving zijn in een digitale stroomversnelling geraakt. Dat vraagt om transparante en veilige gegevensuitwisseling en een betrouwbare informatievoorziening aan burgers en ondernemers. Maar hoe doe je dat? En hoe zorg je dat je snel kunt inspelen op de continue veranderende vraag en behoeften? Zonder dat de kosten de pan uitrijzen?


Met: Magchiel van Meeteren, Theo Peters, Chris Sijbranda, Leon Willemen

Sessies ronde 4

Omgevingswet: klaar voor de start…?

Bestuurders van Nederland, het is zover! De volgende decentralisatie staat voor de deur. De Omgevingswet, de grootste wetswijziging sinds 1948, gaat op 1 juli 2022 in werking. Zijn jullie er klaar voor?


Met: Symone de Bruin, Joyce de Jong

Sessies ronde 4

Verduurzamen met digitalisering: je kunt meer dan je denkt!

Het tegengaan van klimaatverandering is een van de grootste maatschappelijke opgaven van dit moment. Vlak voor de zomer heeft de Europese Commissie met het Fit55 pakket een buitengewoon ambitieus en omvangrijk pakket maatregelen gepresenteerd om Europa aan de klimaatdoelen te laten voldoen.


Met: Mark Bressers, Irene van Hooff, Frank van der Wolf

Sessies ronde 4

Een Europese digitale identiteit voor iedereen? (Engels)

In deze Engelstalige sessie willen we met diverse maatschappelijke partijen een open gesprek voeren over de toekomst van onze digitale identiteit, de daarvoor benodigde Europese infrastructuur, afspraken en wat partijen zien als de rol van de Europese en Nederlandse overheid hierin.


Met: Lorena Boix Alonso, Jaap-Henk Hoepman, Maarten Schurink, Paul Tang, Wouter Welling

Sessies ronde 4

Wat maakt een goed digitaal bestuurder?

De technologische veranderingen roepen nieuwe vraagstukken op en zorgen voor nieuwe uitdagingen om goed openbaar bestuur te kunnen realiseren. Wij vragen: wat maakt een goed digitaal bestuurder?


Met: Erna Ruijer, Fleur Stalenhoef

Sessies ronde 4

Bestuurlijke dilemma’s in de smart city (deel 1)

Is een smart city een techneutenfeestje? Zeker niet, zo laten de ervaringen in Living Lab Scheveningen zien. In een smart city is iedereen uitgenodigd en dat vraagt een andere houding van bestuurders. In deze dubbele sessie tonen de gemeente Den Haag en de provincie Zuid-Holland de bestuurlijke dilemma’s.


Met: Saskia Bruines, Marijn Fraanje, Jan van Ginkel, Rik van der Kleij, Tijn Kuyper, Kevin Otjes, Wim Willems