Sessies ronde 1

Bouwen aan een digitaal inclusieve samenleving

Een overheid die met haar dienstverlening aansluit bij de belevingswereld van inwoners, bouwt aan een goede relatie tussen overheid en inwoners.


Met: Arne van Hout, Prinses Laurentien van Oranje, Marieke van Wallenburg, Reinier van Zutphen

Sessies ronde 1

Wat is verantwoord datagebruik (en wat niet)?

Datagedreven werken heeft de potentie om maatschappelijke opgaven sneller en slimmer op te lossen. Dat kan alleen als we de juiste data verantwoord inzetten, op een betrouwbare en transparante wijze.


Met: Nathan Ducastel, Jan van Ginkel, Bert Kroese, Frank Tierolff

Sessies ronde 1

Digitaliseren met behoud van mensenrechten

De Universiteit Utrecht ontwikkelde een Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) om te onderzoeken of het verantwoord is om een bepaald algoritme in te zetten in de publieke sector.


Met: Janneke Gerards, Marc Gerrard, Judy Moester, Bart de Visser

Sessies ronde 1

De coronasteunregelingen: wat hebben ze ons geleerd?

In maart 2020 ging door covid-19 het land in lock-down en werden diverse steunmaatregelen voor bedrijven aangekondigd. In korte tijd moest veel worden geregeld. Een terug- en een vooruitblik.


Met: Frank Ossewaarde, Astrid Raaphorst

Sessies ronde 1

Meer mensen aan het werk door een betere uitwisseling van gegevens

Digitalisering en samenwerking bieden kansen om meer mensen aan het werk te helpen. Door het combineren van de juiste (digitale) gegevens, ontstaat een betere match van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt


Met: Hans van Alebeek, Astrid Hendriks, Michel Peters, Johan Verhage, Minke Verkerk, Janneke Voltman

Sessies ronde 1

Cloud, het hart van de digitale samenleving

De cloud is het alomtegenwoordige, kloppend hart van onze digitale samenleving. Maar wat als er ergens in de keten van clouddiensten een zwakke schakel zit en jij geen zekerheid hebt dat hij goed en veilig werkt? Hoe zit het dan met de veiligheid, privacy en continuïteit van de clouddiensten die jij gebruikt?


Met: Ludo Baauw, Lisa van Ginneken, Ed de Myttenaere, Michiel Steltman, Hans Verkruijsse

Sessies ronde 1

Hoe realiseer je met vertrouwen de digitale veranderingen in jouw organisatie?

Met het vastleggen van processen zet jouw organisatie de eerste stap naar digitale volwassenheid. Om de uitvoering te verbeteren, moet echter eerst inzicht komen in hoe de processen daadwerkelijk verlopen, want de praktijk blijkt vaak een stuk weerbarstiger. Dit kan met process mining.


Met: Boudewijn van Dongen, Thomas Littooij

Sessies ronde 1

Cyberweerbaarheid van ons land moet chefsache zijn

Nederland moet de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we onze ambities kunnen verwezenlijken, ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen en onze digitale autonomie kunnen verstevigen. Een sessie van de Cyber Security Raad!


Met: Claudia de Andrade de Wit, Tineke Netelenbos

Sessies ronde 1

College Open op Orde: een nieuwe kijk op informatie

De volledigheid en betrouwbaarheid van overheidsinformatie dient de democratische verantwoording, maar ook de individuele belangen van rechthebbende en rechtzoekende burgers. Hoe zorg je dat informatie kwalitatief voldoet om daadwerkelijk verantwoording te kunnen afleggen?


Met: Marens Engelhard, Charles Jeurgens

Sessies ronde 1

AI ondersteunt RVO bij het beoordelingsproces

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft met partner IBM een eerste stap gezet bij het verantwoord toepassen van AI als ondersteuning van haar werkprocessen.


Met: Bram Havers, Johan Maas, Rob Nijman