< Naar video-overzicht iBestuur Congres 2020

Video-overzicht I-Partnerschap

Het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs is een structurele samenwerking tussen het hoger onderwijs en de Rijksoverheid op IT-vlak. Met gezamenlijke onderzoeksprojecten in bijvoorbeeld stages, groepsopdrachten en innovatielabs werken studenten, onderzoekers en overheidsmedewerkers samen aan innovatieve oplossingen voor digitale vraagstukken vanuit het Rijk. Zo levert het I-Partnerschap een belangrijke bijdrage aan een snelle, veilige en betrouwbare digitale dienstverlening voor burgers en bedrijfsleven.

Workshop – Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste

College Bibi van den Berg - De rol van politiek, bestuur én wetenschap in cyberspace

Plenair gesprek I-Partnerschap: Hoger onderwijs gaat voor lang huwelijk en kruisbestuiving

Sessie I-Partnerschap

Workshop – Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste

Tijdens het iBestuur Congres onderstreepte staatssecretaris Knops het belang van structurele samenwerking tussen Rijksoverheid en hoger onderwijs op IT-gebied. Wat levert die samenwerking op voor bijvoorbeeld Infrastructuur en Waterstaat? Madeleine Heuvelman en Inge Prins van het ministerie deelden hun ervaringen in een workshop ‘Het duurzame medicijn tegen IT-schaarste’.


De workshop was zelf ook een coproductie: met programmamanager Cocky de Wolf, die het doel en de insteek van het I-Partnerschap toelichtte, en met virtuele gastsprekers vanuit de universiteit Leiden, Utrecht Data School, KNMI en Planbureau voor de Leefomgeving. Waarom die interesse in een langdurige samenwerking op IT-vlak, wilde gespreksleider Marc-Jan Kraaijenzank weten, net als De Wolf programmamanager van het I-Partnerschap. En samenwerken met studenten is toch niet nieuw?


“Voor Infrastructuur en Waterstaat geldt dat we te weinig kennis hebben op bepaalde IT-terreinen, zoals data, artificial intelligence (AI) en cyber”, zegt Madeleine Heuvelman. “Liever dan extern kennis in te huren, halen we jong talent binnen. In een duurzame samenwerking - met stagiairs, maar bijvoorbeeld ook via minoropdrachten in groepsverband - kunnen we laten zien hoe leuk het is om bij ons te komen werken in de toekomst.”


Ook digitaliseringsvragen waar u graag de kennis vanuit hogeschool of universiteit op los zou willen laten? Of zoekt u maatschappelijke relevante opdrachten voor uw studenten? Neem dan contact op met het team van I-Partnerschapi-partnerschap@rijksoverheid.nl

Sessie I-Partnerschap

College Bibi van den Berg - De rol van politiek, bestuur én wetenschap in cyberspace

Het vakgebied van cybersecurity is relatief nieuw en complex. In het nieuws horen we over de toename van internetcriminaliteit, data-inbraken en desinformatie bij verkiezingen. Maar ook onbedoelde acties in cyberspace kunnen schade aanrichten. Welke rol speelt de overheid in dit alles? En hoe kan solide data-onderzoek daarbij helpen?


Bibi van den Berg, naast hoogleraar ook lid van de Cybersecurity Raad van Nederland, deed online haar verhaal, op uitnodiging van het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs.


Het vakgebied cybersecurity is relatief jong en continu in ontwikkeling. Werd in de eerste decennia van cyberspace digitale veiligheid gezien als een puur technische aangelegenheid, de afgelopen vijftien jaar is dat denken veranderd, stelt Van den Berg. “Naast de techniek - de mogelijkheden en de risico’s - gaat cybersecurity ook over het gedrag van mensen, over bestuur en over organisaties. Daarom is het ook belangrijk een geïntegreerde visie te hebben op cyber en cybersecurity.”


“Cyberspace zelf is als het ware een onderliggende kritieke infrastructuur geworden, die voorwaardelijk is voor het overeind houden van al die andere kritieke infrastructuren. Als het internet wegvalt, hebben we ineens een probleem met onze banken, watervoorziening, nucleaire opslag, enzovoort.”


Om het thema bij de kop te pakken, zouden overheid en wetenschap veel meer moeten samenwerken, is het pleidooi van Van den Berg.

Sessie I-Partnerschap

Plenair gesprek I-Partnerschap: Hoger onderwijs gaat voor lang huwelijk en kruisbestuiving

Het hoger onderwijs staat vierkant achter de structurele samenwerking met de Rijksoverheid, om samen aan innovatieve IT-oplossingen te werken voor maatschappelijke opdrachten. Waarom is het I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs zo belangrijk? Dagvoorzitter Onno van Veldhuizen vraagt het in het plenaire debat aan ’ambassadeurs en uitdragers’ Rob Mudde en Anka Mulder.


Mudde, plaatsvervangend rector magnificus van de TU Delft, denkt dat het hoger onderwijs en de Rijksoverheid elkaar versterken op het gebied van informatietechologie. “Als Europees antwoord op het geweld dat uit Azië en Amerika komt. ICT gaat niet alleen om de techniek, maar ook om de menselijke kant. Nederland kan daarbij vooroplopen, maar daar heb je wel elkaar voor nodig.”

Hij heeft een duidelijk doel voor ogen de komende jaren: zo snel mogelijk vier gezamenlijke onderzoekslabs opzetten, fieldlabs, verspreid over Nederland, met elk een eigen specialisme.


Ook Anka Mulder, bestuurder bij Saxion Hogescholen, ziet een soortgelijk fieldlab voor zich op het gebied van veiligheid, in samenwerking met bijvoorbeeld de politieacademie in Apeldoorn en de universiteit van Twente. Ze is blij met de langdurige samenwerkingsafspraken die binnen het I-Partnerschap zijn gemaakt, om te beginnen voor vijf jaar.


Beide gesprekspartners zijn het erover eens dat deze langdurige samenwerking ook nodig is om het enorme tekort aan ICT’ers aan te pakken bij de Rijksoverheid en de forse concurrentie op de arbeidsmarkt aan te kunnen.