Overige sessie

Online Trust Coalitie wil Europese uniformering van eisen aan online ICT-diensten

Online Trust Coalitie is een coalitie van partijen die gezamenlijk werken aan de harmonisatie van eisen, keurmerken en certificeringen voor cloud- en online diensten. De coalitie is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en Online Trust Coalitie.

Met: Paul van den Berg, minJ&V; Jos de Groot, minEZK; Liesbeth Holterman, Cyberveilig Nederland; Jan Matto, Mazars; Michiel Steltman, Stichting Digitale Infrastructuur Nederland; Lourens Visser, CIO RIJK

Overige sessie

Toolkit moet cyberweerbaarheid ondernemers verhogen

Hoe kunnen gemeenten lokale ondernemers helpen om hun cyberweerbaarheid te verhogen? Daartoe heeft het Digital Trust Center (DTC) samen met diverse gemeenten een toolkit samengesteld. In de toolkit zitten verschillende producten om ondernemers te informeren en ondersteunen bij hun cyberweerbaarheid. Daarnaast bevat de toolkit een best practice document bedoeld voor gemeenten die nog niet gestart zijn met het thema cybersecurity voor ondernemers in de regio.

Met: Sofia Badagshi, gemeente Dordrecht; Rajko Smaak, Digital Trust Center

Overige sessie

Digitale democratie in actie – lokale digitale democratie in coronatijd

Hoe hebben we tijdens COVID-19 burgerparticipatie laten voortbestaan en wat kunnen we daar blijvend voor profijt van hebben? In deze sessie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) geven Jeroen Bruijns (VNG) en Hans Rijs (gemeente Bodegraven-Reeuwijk) inzicht in de wereld van de lokale digitale democratie.

Met: Jeroen Bruijns, VNG; Hans Rijs, gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Overige sessie

City Deal ‘Zicht op Ondermijning’

Het doel van deze City Deal is bij te dragen aan de preventieve aanpak van ondermijnende criminaliteit op de thema’s vastgoed en drugs. In deze sessie worden de analyses op de thema’s. Vertrekpunt zijn de vragen vanuit de gemeentelijke praktijk van ondermijning. Voor deze analyses wordt gebruik gemaakt van CBS-data, aangevuld met data van basisregistraties en overheden, zoals het Kadaster en de FIU.

Met: Toine Dam, City Deal Zicht op Ondermijning; Marieke Vermue, ICTU

Overige sessie

Gaia-X: wat is het, wat doet het en wat kunnen we ermee?

GAIA-X is een cloud-initiatief van de Duitse en Franse overheid met de EU. Thomas Niessen van het Duitse ministerie van EZ vertelt wat GAIA is en waarom het zo belangrijk is. Dataport is de grootste publieke ICT-provider van Duitsland en daarmee een grote potentiële afnemer. Wat betekent GAIA-X voor hen?

Met: Jeroen van den Doel, minJenV; Thomas Niessen, Kompetenznetzwerk Trusted Cloud; Tina Siegfried, Dataport

Overige sessie

Digitale veiligheid

De Algemene Rekenkamer, het ministerie van Financiën en Rijkswaterstaat in gesprek over digitale veiligheid. Ted Blonk vertelt over the first, second and third line of defence. De Algemene Rekenkamer ziet zichzelf als ‘the fourth line of defence. Daarna gaat Dittrich in op de acties op het vlak van cybersecurity die Rijkswaterstaat heeft ondernomen na de kritische Rekenkamer-rapporten ‘Cybersecurity Waterkeringen’ en ‘Cybersecurity Grenstoezicht Schiphol’.

Met: Ted Blonk, CISO, minFin; Willem Dittrich, Security Centre, RWS; Mark Smolenaars, onderzoeksdirecteur, ARK

Overige sessie

Digitaal leiderschap en de kunst van ambidexterity

Leidinggeven in deze uitdagende tijd waarin alles continu en in een hoog tempo in beweging is, vraagt heel veel van ons management. Nieuwe inzichten, lef maar vooral visie en voorbeeldgedrag. En wanneer je dat allemaal in de juiste mix in gang hebt gezet rijst de vraag: hoe meet ik nu succes? Want vooruitgang geeft ons energie en ruimte om verder te innoveren op nieuw ingeslagen routes.

Met: Frits Bussemaker, Rijks Innovatie Community; Diederik van Leeuwen, UBR

Overige sessie

Samenwerking Markt en Overheid: feiten en fictie

De samenwerking tussen markt en overheid bij het inrichten, beheer en onderhoud van de gemeentelijke informatievoorziening is essentieel maar niet vanzelfsprekend. Vertegenwoordigers van de publieke en private sector onderzoeken een aantal axioma’s in de samenwerking. Uitgangspunt daarbij is: we gaan met elkaar praten in plaats van over elkaar.

Met: John van Dijk, VNG; Mike van Dijk, Roxit; Stefan Kuijpers, PinkRoccade; Gerton Lusink, Conxillium; Marcel Reuvers, Kadaster; Patrick Spigt, gemeente Haarlem

Overige sessie

Future Lab: zo krijgt de overheid de informatie op orde!

Het rapport ‘De informatiehuishouding van het Rijk in 2030’ bevat de concepten, omgevingen, tools en beroepen waarmee de toekomstige informatiehuishouding vormgegeven kan worden. Vier CIO’s over: kansen en mogelijkheden uit het rapport Future Lab en de daarin gedane aanbevelingen en wat kunnen zij in hun organisatie ermee doen.

Met: Marianne van den Boogaart, minAZ; Gerdine Keijzer-Baldé, minEZK; Aart van der Vlist, UWV; Lourens Visser, CIO Rijk; Irma Walraven, gespreksleiding

Overige sessie

Data gegijzeld

Op 6 juni 2019 ontdekte de gemeente Lochem dat haar ICT-systeem gehackt was. De burgmeester van Lochem vertelt over het belang van informatiebeveiliging, over zijn ervaring na een datagijzeling en welke stappen zijn genomen om herhaling te voorkomen. Beveiligingsexpert Brenno de Winter is gevraagd te assisteren bij het bestrijden van de crisis. Hij concludeert dat Lochem door het oog van de naald is gekropen.

Met: Sebastiaan van 't Erve, burgemeester gemeente Lochem; Brenno de Winter

Overige sessie

Ethiek en digitalisering: Hoe kan de gemeente acteren?

Digitale ontwikkelingen roepen vaak ethische vragen op. Waarvoor mag je data gebruiken? Mag je mensen volgen met camera’s? Onder welke voorwaarden mag AI beleidsuitvoering ondersteunen? Kunnen we op algoritmes vertrouwen? Wat betekent het gebruik van smartphones voor het democratisch proces? De aanpak begeleidingsethiek werkt vanuit de praktijk en helpt een constructieve dialoog te voeren en tot ethische innovatie te komen.

Met: Mark van den Broek, gemeente Eindhoven; Roxane Daniels, VNG; Daniël Tijink, ECP

Overige sessie

Een gedigitaliseerde Buddy voor kwetsbare inwoners

Digitaal, maar toch super persoonlijk; gemeenten werken samen met Fintechfirma Buddy Payment om ondersteuning en empowerment digitaal en schaalbaar te maken. Deze oplossingen moeten voor financieel weerbare inwoners zorgen en voorkomen dat die inwoners in de schulden terechtkomen. De Buddy-app wordt ingezet door gemeenten, kredietbanken en zorginstellingen ter preventie van schulden en om de werkdruk op het uitvoerend apparaat te verlichten.

Met: Camiel Kuiper, Buddy Payment; Jan van der Hulst, gemeente Den Haag

Overige sessie

Uitdagingen van 5G voor bestuurders

De 5G-veiling is afgerond en de telco’s hebben de netwerken geactiveerd. Er wordt hard gewerkt aan landelijke dekking. Er komt een nieuwe Telecommunicatiewet die het eenvoudiger maakt om 5G uit te rollen. Voor bestuurders betekent dit dat er drie uitdagingen op hen afkomen: wat is 5G; welke nieuwe toepassingen worden er mogelijk; hoe moeten gemeenten 5G mogelijk maken?

Met: Franc Weerwind, burgemeester Almere; Rudolf van der Berg, VNG; Jos Beriére, KPN; Angeline van Dijk, Agentschap Telecom

Overige sessie

Overheid: focus op technologie!

De overheid moet zich zo organiseren, dat ze structureel aansluit op technologische ontwikkelingen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar immers razendsnel op. Dat geldt voor technologieën die onder de noemer van ‘digitalisering’ vallen, maar ook voor zaken als DNA-modificatie en quantumtechnologie. In deze sessie wordt vooral gekeken naar het ‘hoe’: de wijze waarop de overheid dat kan doen. Uitgangspunt is de visie zoals verwoord in TechFocus.

Met: Frits Bussemaker, RIC; Christiaan van den Berg, minJenV

Overige sessie

Is integrale overheidsdienstverlening op één locatie de toekomst?

Dienstverlening aan inwoners wordt vaak vormgegeven vanuit wettelijke kaders en de systeemwereld. Voor een grote groep mensen geldt dat hun vraag of probleem niet past in zo’n gestandaardiseerd systeem. Zijn lokale fysieke loketten dé oplossing? Ook in de Brede Maatschappelijke Heroverweging wordt het herintroduceren van lokale fysieke loketten als een oplossing geformuleerd voor dolende burgers die ondersteuning nodig hebben bij hun probleem.

Met: Alwin Oortgiesen, gemeente Enschede; Minke van Velzen, VNG

Overige sessie

College Marijn Janssen - Internationale ontwikkelingen van de digitale overheid

Hoogleraar Marijn Janssen van de TU Delft zal een international overzicht geven van ontwikkelingen op het gebied van digitale overheid. Hij wordt daarin bijgestaan door Sanne Giesen van ICTU, die internationaal onderzoek heeft gedaan naar e-government visies. Het college zal interactief zijn rond de vraag welke ontwikkelingen internationaal goed in Nederland bruikbaar zouden zijn, en welke niet.

Met: Marijn Janssen, TU Delft; Sanne Giesen, ICTU

Overige sessie

De overheid online: hoe herkenbaar zijn we eigenlijk?

Uit onderzoek van Kantar blijkt dat veel burgers moeite hebben om goed te herkennen of een website of e-mailbericht al dan niet van de overheid is. Fraudeurs maken hiervan misbruik. Wat kunnen we leren van het ‘lek’ dat werd ontdekt bij het RIVM midden in de coronacrisis? En wat hoort er nog meer bij het beheersen van een webportfolio?

Met: Brenno de Winter; Raoul Zonnenberg, minVWS; Larissa Zegveld, Forum Standaardisatie

Overige sessie

Transparantie? Glashelder!

Om de informatievoorziening aan de Tweede Kamer over het bestaande ICT-landschap van het Rijk te verbeteren, is inzicht nodig in de ICT-systemen die bij de ministeries en (uitvoerings)organisaties worden gebruikt. In 2019 deed de Algemene Rekenkamer onderzoek naar het inzicht dat de CIO’s van de ministeries hebben in het ICT-landschap. Uiteraard gevolgd door de nodige aanbevelingen.

Met: Hanny Kemna, ARK; Arie Versluis, CIO, minI&W; Lourens Visser, CIO Rijk

Overige sessie

Data democratiseren, hoe houden we het democratisch?

Jan van Ginkel legt in drie mini-sessies experts op het gebied van AI, ethiek en kwaliteit van data het vuur aan de schenen: wat is nodig om datagedreven werken en toepassingen te laten bijdragen aan het handelen van de overheid, aan democratisering en om democratie te versterken?

Met: Piek Visser-Knijff, data-ethicus en filosoof; Rudy van Belkom, Stichting Toekomstbeeld der Techniek; Erwin Folmer, Kadaster; Mirko Tobias Schäfer, Utrecht Data School; Jan van Ginkel, Provincie Zuid-Holland

Overige sessie

Debat: dichterbij door digitalisering

‘Door de coronacrisis heeft digitalisering noodgedwongen een sprong gemaakt. Kansen en risico’s van de digitale samenleving worden uitvergroot.’ Dat staat in het manifest ‘Dichterbij door digitalisering’ dat mede namens de VNG, door staatssecretaris Knops naar de Tweede kamer is gestuurd. Het richt zich op de thema’s digitale inclusie, digitale dienstverlening, veiligheid van de digitale infrastructuur, gebruik van data en privacy, en digitaal werkgeverschap.

Met: Raymond Knops, staatssecretaris minBZK; Franc Weerwind, gemeente Almere; Jan van Ginkel, provincie Zuid-Holland; Marcel Thaens, gespreksleiding

Overige sessie

iBesturen in tijden van corona

Vier bestuurlijke kopstukken uit het zorg-, onderwijs-, veiligheids- en overheidsdomein in een open en eerlijk gesprek over hun uitdagingen tijdens de COVID-19 pandemie. Hoe zetten zij I en ICT in, en wat is er voor hen als iBestuurder veranderd ten opzichte van het ‘pre-corona-tijdperk’? Wat zouden ze anders hebben gedaan of vooral nog een keer zo doen?

Met: Emine Özyenici , SVB; Rianne Blacquière, Rijksoverheid; Evelyn Lindeman, Rijndam Revalidatie; Jan Lintsen, UvA; Marieke van Wallenburg, minBZK; Dick Schoof, minJenV