< Naar video-overzicht iBestuur Congres 2020

Video-overzicht ICT en duurzaamheid

Te vaak wordt gedacht dat er een spanning is tussen ICT en duurzaamheid. Dat ICT en data vooral zorgen voor meer stroomgebruik en meer CO2-uitstoot. Maar dat hoeft niet. Technologie kan juist bijdragen aan duurzame ICT. Bovendien kan de inzet van ICT helpen als aanjager van noodzakelijke sociale innovatie. En juist IT en data kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes, bijvoorbeeld op gebied van huisvesting, vervoer en energiegebruik.

Digitalisering als aanjager van sociale innovatie

College Ton Backx – Op weg naar een duurzame wereld dankzij technologie en ICT

Vergroening met ICT

Sessie ICT en duurzaamheid

Digitalisering als aanjager van sociale innovatie

Duurzame keuzen vragen om samenwerking tussen bewoners: op straatniveau en op wijkniveau. ICT speelt een essentiële rol bij het verbinden van betrokken buurtbewoners, bij het initiëren en onderhouden van duurzaamheidsinitiatieven. Mark Bressers, directeur Nederlandse Emissie-autoriteit, leidt de sessie in.


In Haarlem is een groep bewoners bereid om afstand te doen van de eigen auto. De bewoners hebben samen met de gemeente een bottom-up, buurtgericht e-autodeelsysteem ontwikkeld dat effectief, inclusief en betaalbaar is. Anna Richt Hannema is initiatiefnemer en projectmanager van iZoof Car Sharing.


Als buren met elkaar aan de slag gaan om de buurt te verbeteren, is persoonlijk contact natuurlijk cruciaal. Maar hoe organiseer je persoonlijk contact als mensen elkaar niet kunnen ontmoeten; als ‘afstand houden’ het devies is? De stichting Buurkracht heeft hiertoe de organisatie en de dienstverlening in hoog tempo gedigitaliseerd. Peter van Vendeloo van Buurkracht vertelt.

Sessie ICT en duurzaamheid

College Ton Backx – Op weg naar een duurzame wereld dankzij technologie en ICT

ICT stelt ons in staat om te innoveren op een manier die bijdraagt aan een meer duurzame wereld. Door de inzet van ICT zijn we in staat de data te verzamelen voor een meer duurzame economie en technologie stelt ons bovendien in staat om onze eigen ICT en datacenters te verduurzamen.


Als hoogleraar Electrotechniek en voormalig directeur van het Fotonica-instituut is Ton Backx bij uitstek in staat om u mee te nemen in hoe ICT bijvoorbeeld zal bijdragen aan de energietransitie die nodig is. Hoe ICT ons zal helpen om van een fossiele naar een groene economie door te groeien. Hoe ‘smart grids’ ons helpen om industrie en samenleving te elektrificeren. Een verhaal over technologische kansen en uitdagingen. Maar ook een verhaal over wat overheden en bedrijven zelf kunnen doen om op deze kansen aan te haken.

Sessie ICT en duurzaamheid

Vergroening met ICT

Juist IT en data kunnen helpen bij het maken van duurzame keuzes. Het biedt ondersteuning om slimmere keuzes te maken op het gebied van bijvoorbeeld huisvesting, vervoer en energiegebruik. Mark Bressers, directeur Nederlandse Emissie-autoriteit, leidt de sessie in.


De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Als één van de ruim zestig ondertekenaars, is ook de provincie Zuid-Holland hiermee aan de slag gegaan. Sebastiaan Schmidt van de provincie legt uit hoe Zuid-Holland een IT-omgeving heeft ingericht waar zij alle beschikbare data bij elkaar brengen, opslaan in een datawarehouse en op basis daarvan de berekeningen van alle infrastructuurprojecten doen. Hij staat ook stil bij hoe organisaties die fysieke projecten aanbesteden en uitvoeren, al of niet gebruikmakend van deze herbruikbare software, data kunnen gebruiken om concernbrede analyses te doen.