Sessie publieke partner

Digitale economie: bouwen aan samenwerking

Om de concurrentiepositie van de van nationaal belang zijnde economische sectoren te behouden moet er worden geïnvesteerd in digitale randvoorwaarden. Om de kansen die digitalisering biedt te benutten, is samenwerking nodig. Zuid-Holland en Noord-Brabant vertellen, vanuit de Interprovinciale Digitale Agenda (IDA), hoe zij omgaan met samenwerking in de digitale economie met zowel private als publieke partners zoals de Rijksoverheid en gemeenten.

Met: Christine Foekens, provincie Zuid-Holland; Marc Glaudemans, provincie Noord-Brabant

Sessie publieke partner

Datagedreven werken – Tips naar aanleiding van successen en valkuilen

ICTU was betrokken bij diverse projecten van overheidsorganisaties die datagedreven willen werken. Het bleek niet altijd mogelijk om deze werkwijze duurzaam in de organisatie te verankeren. Welke succesfactoren zijn af te leiden uit succesvolle en minder succesvolle casussen uit de overheidspraktijk? Deze sessie leert u valkuilen bij de overstap naar datagedreven werken te herkennen en geeft u tips hoe deze te trotseren.

Met: Louise de Jong, ICTU; Lucien Vermeer, ICTU; Marieke Vermue, ICTU

Sessie publieke partner

Onderweg naar morgen: maar hoe?

Wegverkeer en OV vielen nagenoeg stil door de lockdown. De samenleving komt weer in beweging, maar hoe die zich gaat verplaatsen, en wie er thuis werkt, laat zich lastig voorspellen. Verkeer en vervoer zijn onvoorspelbaar geworden. Wat betekent dat voor uw organisatie: bent u nog wel bereikbaar? Hoe stroomlijnt u het verkeer in uw gemeente? Kunt u het gedrag beïnvloeden met data?

Met: Eric Mink, ministerie van I&W; Erwin Angelier, Google Cloud; Hans Teuben, Capgemini; Serge van Dam, Rijkswaterstaat

Sessie publieke partner

Een nieuw tijdperk voor de gemeentelijke inkomensvoorziening

Het is belangrijk mee te doen in de samenleving, zowel op het sociale vlak als op het vlak van financiële zelfredzaamheid. Parttime werken in de bijstand blijkt vaak de opstap naar een betaalde baan. Maandelijks verrekent de sociale dienst deze inkomsten uit een parttimebaan met de Participatie Wet: een arbeidsintensief proces. Zijn dit eigenlijk überhaupt nog wel de juiste instrumenten? Wordt het niet tijd voor een meer gestandaardiseerd basisinkomen en basisbanen?

Met: Dennis Hermans, Wigo4it; Larissa Zegveld, Wigo4it

Sessie publieke partner

Gemeenten en UWV samen aan de slag voor werkzoekenden

In coronatijden loopt de werkloosheid flink op, en vanuit de overheid worden verschillende werkzoekenden via verschillende loketten geholpen: in een sociaal plan, door de gemeente of het UWV. In Groningen experimenteren gemeente en UWV om het sámen te doen en niet alleen in te zetten op nieuw werk, maar ook op (om)scholing. Ze doen dat in een nieuw concept; het Belevingscentrum

Met: Margot Banus, UWV; José Gatsonides, gemeente Groningen; Arend Hamstra, gespreksleider