Ondertekening

Door Cyriel van Rossum

Beeld Jiri B├╝ller/De Beeldredaktie

Tijdens de netwerklunch van I-Partnerschap ondertekende Doc-Direkt een intentieverklaring om samen te werken op het gebied van informatiehuishouding met drie onderwijsinstellingen: ROC Mondriaan, Hogeschool Saxion en Erasmus Academie. Doc-Direkt is de eerste Rijksorganisatie die de krachten bundelt met onderwijs in de volle breedte: zowel mbo, hbo als wetenschappelijk onderwijs. I-Partnerschap is een netwerkorganisatie die overheid en onderwijs bij elkaar brengt om duurzaam samen te werken op het gebied van IT en informatiemanagement.