Sessies ronde 1

Een informatiewet? De regeringscommissaris vindt van wel! 

Sinds 1 januari dit jaar is hij er: de regeringscommissaris Informatiehuishouding in de persoon van Arre Zuurmond. En hij vindt er ook wat van. Bijvoorbeeld dat er een algemene juridische fundering zou moeten komen voor de informatiehuishouding van de (Rijks)overheid. Zo’n (grond)wettelijk fundament is al goed geregeld voor financiën, juridische en personele zaken. Voor het structureel borgen van informatiehuishouding is dat nog niet het geval: een algemene wet i-bepalingen die de belangrijkste waarborgen bevat en omissies opvult.


Met: Arre Zuurmond, Niels Blok

Sessies ronde 1

De noodzaak tot gecontroleerd en maximaal accelereren bij het versterken van de digitale weerbaarheid 

Thema’s waarop wordt ingegaan zijn: resultaten red-teaming onderzoeken binnen JenV; verhogen van de feitelijke veiligheid; weerbare medewerkers binnen uw organisatie; duurzame cybersecurity-organisatie.


Met: Frances van Luxemburg en Sylvia Cammeraat

Sessies ronde 1

Bouwen aan burgervertrouwen: maar hoe? 

De Nederlandse overheid staat voor een grote uitdaging: het vertrouwen van burgers in de eigen digitale dienstverlening herstellen. Weg met verouderende IT-systemen, tijd voor modernere oplossingen. Maar die transformatie gaat niet zonder slag of stoot en moet aan de eisen van de nieuwe tijd voldoen. Vertrouwen, beheersbare kosten en meerwaarde voor de burger staan daarbij centraal. 


Met: André Rogaczewski, Britt van den Berg, Hind Dekker-Abdulaziz, Peter ter Horst

Sessies ronde 1

Digital Decade 

Hoe de digitale Europese wetten en kaders impact op uw gemeente hebben.

Een digitaal paspoort, de macht van techreuzen of de kwetsbaarheid voor cyberaanvallen. De digitaliserende samenleving brengt kansen en uitdagingen met zich mee. Hoe gaat de EU hiermee om? De Digital Decade beschrijft de visie en strategie voor de digitale transformatie van Europa. Het pakket aan wetgeving dat volgt, is groot en moet in 2024/2025 geïmplementeerd zijn in Nederland. Krijg inzicht in aanpak, overzicht en denk mee hoe de Digital Decade te bereiken is.


Met: Rian van Dam, André Huykman, Jonas Onland, Henry Rauch

Sessies ronde 1

Data en ethiek, wat kan er wél! 

Hoe maken we de vertaalslag van publieke waarden naar de uitvoeringspraktijk? 

Daarbij gaat het om vertrouwen. Vertrouwen in dat we “het goede” doen, gezien vanuit de menselijke maat en de maatschappelijke opgaven. Gezien vanuit de burger maar ook vanuit de ambtenaar. En dat er een aanpak bij wordt toegepast, en technologie wordt ingezet, die het vertrouwen waard is.


Met: Jeroen van den Hoven, Cecile Schut, Dasha Simons, Jurriaan Parie, Saskia Dijk

Sessies ronde 1

Innovatie en regulering: hoe digitale soevereiniteit ons nieuwe kansen biedt 

Digitale soevereiniteit staat steeds hoger op de politieke agenda. Wat betekent dat voor de overheid en bedrijven in Nederland en hoe kunnen die zich daarop voorbereiden?


Met: Jos de Groot, Henk Jan Vink, Mathilde Sanders

Sessies ronde 1

Wees criminelen te slim af! 

In gesprek met cyberburgemeester(s) over digitale veiligheid in uw gemeente. Digitale veiligheid en openbare orde staan hoog op de bestuurlijke prioriteitenlijst. Precies daarom gaan we daar met u mee aan de slag. Welke verantwoordelijkheden heeft u in dit thema? En wat kunt u doen om de digitale veiligheid in uw gemeente te verbeteren?


Met: Nathan Ducastel, Pieter Heiliegers, Martijn Vroom, Kàto Vierbergen

Sessies ronde 1

Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen 

Welke ontwikkelingen en veranderingen vonden plaats na het rapport ‘Naar grip op ICT’? Wat hebben we sindsdien geleerd? Wat is er goed gegaan en wat kan nog worden verbeterd? Wat betekent dat voor de uitvoering?


Met: Nicole Stolk-Luyten, Maarten Hillenaar, Kees Verhoeven, Ron Roozendaal