Sessies ronde 4

Al het goede komt in vieren 

Gemeenten, marktpartijen en de VNG werken in het Groeipact samen aan het realiseren van de visie Common Ground. Dat gebeurt onder andere door samen te werken met de vier ICT-bedrijven die qua omvang een groot deel van de gemeentelijke markt in handen hebben. En langs vier sporen: draagvlak bij gemeenten, de governance, de bijbehorende financiering en het te hanteren aanbestedingsmodel.


Met: Ronald Mons, Stefan Kuijpers, Tseard Hoekstra, Rob Steneker, Martijn Groenewegen, Maarten Hillenaar, Mathieu Rutten, Frank de Goede, Ron Roozendaal, Nathan Ducastel, Matthias Snoei

Sessies ronde 4

Wat is het probleem van Big Tech? 

“Waarom wil de hele westerse wereld Big Tech aanpakken? Hoe willen overheden dat doen? En heeft dit kans van slagen?”

Zomaar even een kop uit De Correspondent van november 2020. Voor het kabinet, het Rathenau Instituut en verschillende gemeenten is dit niet langer een vraag maar een opdracht. Marieke van Wallenburg (DGDOO BZK), Linda Kool (Rathenau) en Marijn Fraanje (Den Haag) vertellen welke rol, taak en verantwoordelijkheid zij daarin zien voor de overheid.


Met: Marijn Fraanje, Linda Kool, Marieke van Wallenburg, Astrid Oosenbrug, Peter Becker

Sessies ronde 4

Online burgerparticipatie: kloof of verbinding? 

Technologie kan botsen met de menselijke maat. Mensen spreken elkaar online of via de telefoon en de toenemende digitalisering van gemeenten kan worden ervaren als een groeiende kloof met de overheid. Maar staat technologie echt op gespannen voet met de menselijke maat? Of kan het ook worden benut om burgers meer te verenigen? Bij Centric onderzoeken we hoe digitale middelen juist kunnen bijdragen aan burgerparticipatie en de lokale economie.


Met: Paul van Vulpen, Pieter Bonnema

Sessies ronde 4

Markt & Overheid: samen optrekken op de krappe arbeidsmarkt 

Slim samen optrekken door markt en overheid kan de ergste nood wellicht opheffen, maar dat vereist een geoliede samenwerking. Vooralsnog vissen ze vooral in dezelfde vijver. Basis voor een goede samenwerking is een gezamenlijke visie op de taakverdeling: wie doet wat? Waar ben je van en waar ben je niet van? Moet de overheid zelf Java-programmeurs in dienst hebben en zelf systemen ontwikkelen, of kan ze zich beter richten op gekwalificeerde projectleiders die opdrachten met een resultaatverplichting in de markt kunnen zetten en begeleiden?


Met: Wilco Riemersma, Zsolt Szabo, Bob van Graft, Peter den Held, Arnoud van Gemeren

Sessies ronde 4

Duurzaam hybride werken 

Corona heeft een blijvende impact gehad op onze manier van werken. Hoe faciliteer je teams en waarborg je productiviteit, met een gevoel van veiligheid en inclusiviteit? De menselijke maat staat centraal bij de manier waarop organisaties nu en in de toekomst samenwerken.


Met: Erwin Angelier, Jerome Tabak, Harm Hulshof

Sessies ronde 4

Hoe blijft digitale sleuteltechnologie menselijk? 

Sleuteltechnologie is een verzamelnaam voor digitale innovaties die grote impact hebben op de manier waarop we leven, leren en innoveren. De mogelijkheden van sleuteltechnologie zijn breder dan je in eerste instantie zou denken!

Onderwijs en wetenschap hebben de kennis in huis om deze technologie mensgericht in te zetten. En kijken daarnaast naar de technologie van morgen. Kan kunstmatige intelligentie (AI) bijvoorbeeld helpen om de menselijke maat terug te brengen? Hoe voorkomen we dat mensen ‘vastzitten’ in blockchainsystemen? En op welke wijze houden we het gebruik van (Big) data menselijk?


Met: Gerard Barkema, Suzanne Hartholt, Giulietta Marani, Kees Verhoeven

Sessies ronde 4

Online fraudeurs vissen straks achter het net 

Burgers en ondernemers hebben moeite met de herkenbaarheid van de digitale overheid. Hierdoor lopen ze in toenemende mate kans slachtoffer te worden van online fraude door bijvoorbeeld phishing en/of spoofing. Het gebrek aan herkenbaarheid leidt bovendien tot allerlei andere ongewenste effecten: ontoegankelijkheid, afzien van het gebruik van digitale overheidsdiensten en risico’s op desinformatie.


Met: Sander Janssen, Dick Eertink, Désirée Geerts, Larissa Zegveld

Sessies ronde 4

I-strategie Rijk: Gentlemen’s Edition 

Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door.


Met: Dirk de Groot, Maarten Jonker, Magchiel van Meeteren, Aart van der Vlist, Leon Boender