Sessies ronde 2

Markt & Overheid: innovatief samenwerken in de uitvoering 

De overheid staat voor enorme maatschappelijke uitdagingen, denk aan het klimaatbeleid, de energietransitie of bijvoorbeeld de wooncrisis. Innovatief samenwerken met de IT-sector kan helpen om noodzakelijk beleid daadwerkelijk uit te voeren, maar vertrouwen in de uitvoering heeft een flinke knauw gekregen en de uitvoering ligt nu onder het vergrootglas van media en samenleving.


Met: Maarten Hillenaar, Perry van der Weyden, Diederik van Leeuwen, Jack Lenting, Dick Heerschop

Sessies ronde 2

Datamanifest: dialoog over verantwoord datagebruik 

Gebruik van data daadwerkelijk en verantwoord laten bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Dat is het doel van de Interbestuurlijke Datastrategie. Hoe geven we hier concreet invulling aan? Welke dialoog is daarvoor nodig? En hoe kunnen we komen tot een gedragen datamanifest voor Nederland?


Met: François Vis, Nathan Ducastel, Evelyn Austin, Jeroen van den Hoven, Cecile Schut, Ruben Maes

Sessies ronde 2

Informatiehuishouding vraagt samenwerking met onderwijs en wetenschap

Als burger moet je kunnen vertrouwen op de informatie van de Rijksoverheid. Die moet bovendien goed vindbaar en toegankelijk zijn. Tegelijk moet de overheid kunnen verantwoorden welke gegevens ze voor welk doel gebruikt. De toeslagenaffaire heeft dat belang nog eens extra onderstreept. Naast de verantwoording ligt er ook een vraagstuk over hoe je deze informatie kunt inzetten om te sturen. Gezien de snelheid van de digitalisering geeft dit nog een extra dimensie.


Met: Arre Zuurmond, Charles Jeurgens, Erik Fledderus, Sander Verhoeckx, Larissa Zegveld

Sessies ronde 2

Hoe werk je slim samen publiek en privaat?

De rol van de overheid verandert, maar de verantwoordelijkheden niet. Binnen Nederland acteren we meer in een netwerk van publieke en private partijen. Waarbij we als RWS andere spelers nodig hebben om de weggebruikers te bereiken. Hoe zorgen we ervoor dat berichten van een private partij aan de weggebruiker gevalideerd zijn en het maatschappelijk belang voor ogen blijft?


Met: Serge van Dam, Dick Ottevanger, Erwin Angelier

Sessies ronde 2

Van controle naar grip op de digitale infrastructuur 

De digitale samenleving geeft mensen en organisaties vele mogelijkheden. Tegelijkertijd stelt de toenemende digitalisering de samenleving voor belangrijke uitdagingen. Verstoringen, manipulatie of uitval van de digitale infrastructuur is bijna dagelijkse kost. Met ernstige en ontwrichtende gevolgen.


Met: Angeline van Dijk, Hilary Richters, Petra Claessen

Sessies ronde 2

Digitaal contact groener en duurzamer! 

Het digitaal contact tussen overheid en burger, van belastingaangifte tot aanvraag studiefinanciering, kan aanzienlijk groener en duurzamer. Samen lukt dat!


Met: René P. Bergsma, Ronald Meijer, Sophie Kuijt

Sessies ronde 2

Zonder data geen transities 

Hoe verrijken we de huidige gebiedskennis en wijze van gebiedsregie met data en technologie? Wat is nodig voor gebiedsgerichte en meerdimensionale data? Vertegenwoordigers van Rijk, provincies en gemeenten gaan, onder leiding van Jan van Ginkel, met elkaar in gesprek over de belangrijkste uitdagingen en acties.


Met: Ron Roozendaal, Wim Willems, Martiene Branderhorst Janssen, Martijn van Gruijthuijsen, Jan van Ginkel

Sessies ronde 2

Goede bedoelingen en het ontmaskeren van onbedoelde effecten 

Hoe implementeren we wetgeving of beleid terwijl we blijven leren over ongewenste en onbedoelde bij-effecten voor burgers?

Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) heeft de afgelopen jaren vele ICT-projecten onderzocht die bedoeld zijn om de uitvoering van wetgeving te ondersteunen of zelfs mogelijk te maken. Wij signaleren daarbij regelmatig onbedoelde effecten bij de realiseren en invoeren van degelijke projecten, waarbij deze projecten negatief uitpakken voor burgers.


Met: Rikky van Osch, Sander van Amerongen, Eelke Blokker, Paul Klint

Sessies ronde 2

Werkgevers hebben een te grote afstand tot de arbeidsmarkt 

De pandemie heeft voor flinke verschuivingen gezorgd op de arbeidsmarkt. Er is een groot aantal open vacatures die zeer moeilijk te vullen zijn, met name het aantal IT-vacatures is exponentieel gegroeid door de versnelde digitale transformatie van de afgelopen jaren. Er is een kloof ontstaan op de arbeidsmarkt tussen vraag en aanbod van digitaal vaardige mensen. Het wordt voor werkgevers steeds moeilijker om nieuw talent aan te trekken maar ook om vast te houden met het grote aanbod van andere werkgevers in de markt. Dit zorgt ook voor een afstand van werkgevers tot de arbeidsmarkt.


Met: Ellen Hermans, Karin Menses, Magchiel van Meeteren, Dagmar Lens