Sessies ronde 3

Markt & Overheid: cybersecurity en de cloud 

Cyberveiligheid is voor een verregaand gedigitaliseerde samenleving als de onze een gemeenschappelijke noodzaak, vergelijkbaar met bijvoorbeeld klimaatbeleid. Overheden en private partijen moeten samenwerken om kernapplicaties en infrastructuur veilig te maken. In een tijdsgewricht waarin het dreigingsbeeld flink complexer is geworden met naast spionagepraktijken en cybercriminaliteit ook een reële dreiging van interstatelijke aanvallen, is cybersecurity even ingewikkeld als urgent. Veel organisaties hebben hun eigen beveiliging redelijk op orde maar er is nauwelijks gemeenschappelijk beleid en deze versnippering bedreigt de veiligheid van het gehele ecosysteem.


Met: Hans de Vries, Nathan Ducastel, Erwin Angelier, Gerlof du Bois, Jelle Niemantsverdriet, Marc van Hilvoorde, Ruben Maes

Sessies ronde 3

I-strategie Rijk: Ladies Edition 

Eén I-strategie, 10 thema’s en evenzoveel portefeuillehouders. Net voor de zomer gingen de routekaarten bij de I-strategie naar de Tweede Kamer. En ondertussen gaat het werk gewoon door.


Met: Eva Heijblom, Gerdine Keijzer-Balde, Emine Özyenici, Nienke Weegink, Rianne Blacquière

Sessies ronde 3

Van werkagenda naar praktijk 

De eerste dag in zijn nieuwe functie als Kwartiermaker Digitale Samenleving had Ron Roozendaal al een oproep: ‘Help mij op weg.’ Wat heeft dat opgeleverd? En wat vertelt de Werkagenda Digitalisering? Met: Ron Roozendaal

Sessies ronde 3

Samenwerken vanuit de menselijke maat 

Klimaatbeleid, woningmarkt en opvang van vluchtelingen zijn enkele maatschappelijke thema's in de nieuwe collegeprogramma’s van gemeenten. Ze spelen in een tijd dat de werkdruk oploopt en vertrouwen in de overheid onder druk staat. Hoe ervaren inwoners en ondernemers dit? De gemeentelijke Stand van de Uitvoering brengt in beeld wat goed gaat en waar knelpunten zitten.


Met: Larissa Zegveld, Koen Wortmann, Otto Thors, Femke Polman

Sessies ronde 3

AI - All Inclusive 

Het feest van AI voor iedereen. AI is het nieuwe toverwoord. Het is de redding voor de mensheid. Is dat zo? Voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie en een van de betere duiders van Nederland, Eppo van Nispen tot Sevenaer, neemt u mee in een inspirerende rollercoaster over het fenomeen AI. Hoe nieuw is AI en waarom moeten we er iets mee? Eppo geeft een interactief college over de boeiende wereld van AI. Een sessie waarbij u gewoon mens kunt blijven en eindelijk eens niet hoeft te weten hoe een algoritme werkt.


Met: Eppo van Nispen tot Sevenaer

Sessies ronde 3

Direct toepasbare regels uit het VK voor mensgerichte overheidsdienstverlening 

Hoe is het gelukt om de overheidsdienstverlening in het Verenigd Koninkrijk mensgericht te maken? We nemen u mee in de lessen die binnen de Government Digital Service geleerd zijn én hoe we deze direct kunnen toepassen in Nederland. In het VK is het met succes 10 jaar geleden ingezet om (digitale) overheidsdienstverlening te ontwikkelen vanuit menselijk perspectief en zo de menselijke maat beter te borgen. Dit heeft tot geleid tot een sprong voorwaarts in het niveau van dienstverlening en bovendien tot kostenbesparingen.


Met: Harm Erbé, Grant Phillip, Amandine Tristani

Sessies ronde 3

Is uw digitale stad wel veilig? 

Hoe zorgt de gemeente voor digitale veiligheid in de stad? Wat is de rol van de gemeente en die van de andere organisaties en partners?


Met: Saskia Bruines, Marijn Fraanje, Ben Kokkeler, Iris Meerts, Dabbert Doornbosch

Sessies ronde 3

Wijkpaspoort: datagericht de energietransitie realiseren 

Kadaster en VNG werken samen, zodat gemeenten datagedreven en datagericht de warmtetransitie kunnen realiseren.


Het Kadaster stelt onder andere data- en informatieproducten voor de energietransitie beschikbaar. Het Wijkpaspoort maakt in één oogopslag alle relevante kenmerken van een wijk of buurt inzichtelijk. Afzonderlijke onderwerpen, zoals de woningvoorraad, sociale kenmerken, verbruik en de ondergrond worden samen gepresenteerd. Zo kunnen gemeenten direct datagericht werken.


Met: Ramona van Marwijk, Irona Groeneveld, Koen Huisstede

Sessies ronde 3

Oekraïense vluchtelingen, van noodoplossing naar definitieve regeling 

In een tijd waarin uitvoeringsorganisaties steeds vaker moeten melden dat doelstellingen niet gehaald kunnen worden, werd de leefgeldregeling voor Oekraïense vluchtelingen daarentegen in recordtijd opgezet. Wat deden gemeenten en uitvoeringsorganisatie Wigo4it om dit te realiseren? En hoe kan dit voorbeeld benut worden voor toekomstige regelingen?


Met: Monika van Kralingen, Dennis Hermans, Teun van der Vorm, Stefan Bakker

Sessies ronde 3

Satellietdata sleutel voor maatschappelijke vraagstukken 

Wil jij weten wat de meerwaarde van ruimtevaartdata is voor ons dagelijks leven? Hoe de overheid én de markt met hulp vanuit de ruimte kunnen samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?


Met: Jasper van Loon, Bas van der Hoeven, Roeland Allewijn, Sander Koenen